Školní rok s NP Šumava

Jako partnerské gymnázium Národního parku Šumava se naši žáci účastní řady výukových pořadů, exkurzí a výletů spojených právě s tematikou Šumavy. Tyto akce jsou součástí environmentální výchovy, jejímž cílem je vést děti a mládež k zodpovědnému chování k přírodě a rozumnému zacházení s životním prostředím. Letos jich bylo  opravdu požehnaně, a tak si pojďme udělat malý přehled. 
Zdroj: www.google.cz
NPŠ ve školních lavicích

Pro začátek soutěže: Od loňského školního roku se malé gymnázium zapojuje do přírodovědné soutěže NPŠ ve školních lavicích a letos se nám docela dařilo - řada žáků se probojovala do dalšího kola.

Bavorský les

Třetí ročníky spolu s 6. G byly 19. května v Bavorském národním parku  a při této příležitosti měly možnost zhlédnout řadu na Šumavě žijících zvířat ve volných výbězích. Studenti si tak udělali obrázek o druhé straně našeho domovského pohoří.

Vodní svět pod mikroskopem

Již tradičně se třídy nižšího stupně gymnázia účastní výukových pobytů v SEV Stožec, kde se obvykle poznávají podvodní živočichy a vodní ekosystémy. Tento dvoudenní výlet je vždy příjemným zpestřením školního roku, zvlášť je-li doprovázen příjemným počasím.

Za dřevinami do vimperského arboreta

5. G se zase seznamovala se stromy ve vimperském arboretu. Nejprve jsme přiřazovali k názvům stromů jejich listy (popř. jehličnaté větve) a plody a poté jsme chodili křížem krážem po stromovém parku a vyplňovali pracovní listy.[caption id="attachment_6686" align="aligncenter" width="300"]Zdroj: www.google.cz Zdroj: www.google.cz[/caption]

Komentáře