Za školáčky s NPŠ

Ve dnech 12. až 16. května 2014 se vybraní studenti ze tříd 6. G a 7. G zúčastnili akce npsumavapořádané NP Šumava. A dostali jsme úkol vypomáhat s organizací soutěže pro malé školáky a školačky. Vzhledem k tomu, že i nám velkým studentům přišli některé úkoly obtížné, žáci si počínali opravdu dobře. Měli například poznávat různé rostliny i živočichy. Až na nezdary počasí musím říct, že jsme si to všichni velice užili.
První den jsme sice byli promočení a promrznutí na kost. Další dny už byly soutěže pořádané uvnitř v budovách národního parku.

Naším úkolem bylo na malé žáčky dohlížet, aby nepodváděli a také aby se nám neztratili :D Některé výkony žáků by si zasloužily potlesk, jiné byly poměrně humorné. Například jsme se dozvěděli, že příbuzným kuny jsou pes a kočka, a sposta žáků měla problém vzpomenout si na slovo "lišejník".

Na dalších stanovištích žáci poznávali zvířata pomocí zvuků. Nejproblematičtějšími se jevil srnec, který byl často chybně zaměňován za jelena. Žáci měli před sebou obrázkovou nápovědu, kde bylo vyobrazeno mnoho zvířat a úkolem bylo zjistit, o které se jedná a napsat jeho název. Výr velký byl často zaměňován za sýčka obecného či puštíka bělavého. Jeden chlapeček se dokonce přepsal a do papírů si zapsal sýr velký. Po mém upozornění si naštěstí své chyby všiml a opravil ji.

Komentáře