EVT 2015

Zatímco se mladší spolužáci ještě lopotili s posledními písemkami a většinu dne trávili trpělivě ve školních lavicích, vyrazily třídy 6.G, 2.A a 2.OA do Západočeského kraje, kde od 15. do 19. června poznávali kouzla lázní, přírodních rezervací a významných měst.

Loket

Vše odstartovalo v pondělí na autobusovém nádraží, odkud jsme vyrazili směr Plzeň, kde jsme navštívili Science Center Techmania. Na deseti tisících metrech čtverečních jsme obdivovali stovky interaktivních exponátů, které nám umožnily na vlastní kůži vyzkoušet fyzikální zákony, přiblížily nám problematiku obnovitelných zdrojů energie, zavedly do tajů optiky a v neposlední řadě objasnily fenomény lidského těla.

Protože součástí Techmanie je i moderní planetárium, zašli jsme i tam, a zhlédli dva zajímavé filmy o souhvězdí, která lze na jaře spatřit na noční obloze, a o vztahu mezi Sluncem, Měsícem a  Zemí.
Okolo 16. hodiny jsme vyrazili do Konstantinových Lázní, kde jsme se ubytovali v kempu se zvučným názvem La Rocca. Po společné večeři jsme byli rozděleni do třech družstev po 12 osobách, v nichž jsme po celou dobu EVT soutěžili v různých disciplínách a usilovali o celkové vítězství. První den se nesl ve znamení horlivého přemýšlení. Hráli jsme obdobu televizní soutěže AZ-kvíz, která prověřila naše znalosti z fyziky. Po skončení finále se někteří odebrali poslušně do postele, jiní si ještě užívali vlahého večera a hráli volejbal.

V úterý jsme posnídali a odjeli do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Tam jsme prošli naučné stezky Kladská a Smraďoch, jež jsou typické rašelinným lesem a také vývěry plynů oxidu uhličitého a sirovodíku, které daly název druhé zmíněné trase.
Dále nás čekala návštěva Boheminia v Mariánských Lázních. Jedná se o park plný miniatur českých skvostů, jako například Karlštejn, Ještěd, Říp nebo zámek Český Krumlov. Expozice ve volné přírodě je inspirativní procházkou po zajímavých místech České republiky.
V Mariánských Lázních jsme zůstali i odpoledne a stihli jsme obdivovat i unikátní zpívající fontánu, která s úderem 15. hodiny spustila Beethovenovu pátou symfonii c moll, známou spíše jako Osudová.
Odvážnější jedinci zakusili i místní léčivé prameny a poté už jsme jeli zpět do Konstantinových Lázní, odkud jsme se vydali pěšky na Hradištský vrch. Pětikilometrová stezka nám dala docela zabrat, navíc jsme si zašli asi 2 km kvůli nejasnému značení turistických tras. Nicméně výhled z masivního čedičového kopce stál opravdu za to.
Když krajinu pomalu zakryl soumrak byla pro nás připravena opět týmová soutěž. Tentokrát šlo o noční bojovku, jejíž cílem bylo co nejlepší ukrytí v lese tak, aby vás protivník, který se naopak snažil všechny skrýše odhalit, nenašel. Schovávání i hledání jsme si užili a řada z nás prokázala, že se nebojí vyšplhat do koruny stromů či se zahrabat v mechu.

Středeční dopoledne jsme strávili v přírodní rezervaci SOOS, kde jsme měli možnost vidět mimo rozsáhlých slatinišť, rašelinišť a mofet i křemelinový štít, evropskou raritu, která vznikla na dně vyschlého slaného jezera ze schránek rozsivek.
Druhou část dne zabrala návštěva Františkových Lázní a Motýlího domu v Žírovicích. Zblízka jsme mohli vychutnávat krásu exotických motýlů, pozorovat barvené housenky a kdo měl štěstí, tomu si sedl motýl i na nos.
Večer jsme byli zabráni do senzomotorických her, které obnášely orientaci v prostoru se zavázanýma očima či přiřazování názvů květin ke správným fotografiím.

Předposlední den jsme měli skutečně nabitý program, a tak jsme z Konstantinových Lázní vyjeli už v půl osmé ráno. Nejprve jsme poznali romantické městečko Loket a jeho úchvatný starodávný hrad, který hrál významnou roli i v životě Karla IV.
Následovaly Karlovy Vary se svými 12 léčivými prameny, proslulými kolonádami a řadou luxusních hotelů a obchodů.
Než jsme vyrazili na zpáteční cestu do kempu, navštívili jsme Bečov nad Teplou. Město s nádherným zámkem střeží nejcennější zlatnickou památku na území ČR, relikviář svatého Maura, jenž je pokryt nespočtem drahých kamenů, polodrahokamů a jehož hodnota je srovnávána s korunovačními klenoty českých králů.
Po večeři nás čekala závěrečná dovednostní soutěž, po níž následovalo vyhlášení vítězného družstva, které za čtyři dny nasbíralo nejvíce bodů.

V pátek byla na programu prohlídka plzeňského pivovaru. Nahlédli jsme do historických sklepů, kde zraje věhlasné pivo Pilsner Urquell, do stáčírny, která se pyšní prvenstvím v Evropě, co se velikosti týče, zavítali do varny a ochutnali ječmen, slad i chmel.

V Plzni jsme začínali a v Plzni jsme rovněž skončili. V půl druhé jsme se vydali na cestu domů, kam už se každý po pěti dnech ve starých dřevěných chatkách a mytí se ve společných sprchách, které ještě pamatují minulý režim, těšil. Nicméně exkurzně vzdělávací týden splnil svůj účel, poznali jsme krásy naší republiky, zažili spoustu zábavy a naladili se na léto, které už klepe na dveře.
Boheminium - Karlštejn

Motýlí dům Žírovice

Zpívající fontána v Mariánských Lázních

Varna plzeňského Prazdroje

Výhled z Hradištského vrchu na čedičové skály

Podobizna  Františka ve Františkových Lázních

Komentáře