Okulár do přírody Vimperska: Tah ptáků

                                                                        foto: Ondřej Kučera
Na konci srpna, či během září jste již jistě někdy viděli ptactvo houfující se na drátech.Většinou to byly vlaštovky obecné (Hirundo rustica) nebo jiřičky obecné (Delichon urbica). Avšak odlétají i jiné druhy např. pěvců: hýl rudý, rákosník zpěvný, drozd zpěvný, skřivan polní, pěnice černohlavá; z dravců: luňák hnědý, ostříž lesní, luňák červený; vrubozobí: kachna divoká, husa divoká. Mezi rarity patří pěnkavy obecné u nich odlétají jen samice a mláďata. U nás zimují ptáci ze severu např.: brkoslav severní, pěnkava jikavec.                                                                     foto: Ondřej Kučera
Naši ptáci táhnou buď přes Gibraltar, nebo přes Bospor a Dardanely. Na cestě na ně čeká mnoho nebezpečí. Při přetahu přes Španělsko či přes Turecko jsou chytáni lovci buď na jídlo, nebo na chov. Dalším nebezpečím jsou dravci, kteří z tahu ptáků prosperují. Mnoho ptáků zemře vyčerpáním  při přeletu Středozemního moře, Alp a pouští. Naši ptáci zimují ve Španělsku, severní Africe, střední až jižní Africe, na Balkáně a na jihu Francie. Přeborník  je hýl rudý, který táhne až do Indie. 

Místo zimování není určeno podle druhu, protože populace racka chechtavého z Čech odlétá na jih Francie a z Moravy do Řecka. Ptáci se vracejí různě: rákosník zpěvný přilétá v dubnu, zatímco drozd zpěvný už v únoru. Hýl rudý přilétá až v květnu.

Všechny tyto poznatky byly zjištěny především díky ornitologům a kroužkování. Ornitologové chytají ptáky do jemných sítí a kroužky jsou z lehké slitiny hliníku a jiného kovu. Kroužky ptákům nevadí a vůbec jim nepřekážejí. Každý tento kroužek má své číslo - kód dané země. Je mnoho velikostí kroužků, aby byly pro ptáky příjemné. Kroužky vydává jen Národní muzeum, a to jen kvalifikovaným ornitologům. Komentáře