Okulár do přírody Vimperska: Pupeny rostlin

Jistě jste si všimli, že dnešní zima je velice teplá. Rostliny na to reagují tak, že fungují jako by bylo jaro. Příznakem tepla, který můžeme vidět, je tvoření pupenů. Avšak jsou zde i námi neviděné příznaky, jako je např.: proudění mízy, ale teď již zpátky k pupenům. U bylin bývají pupeny nahé. Dřeviny vyvíjející se základy mladých větví (pupeny) chrání pupenovými šupinami listového původu. Je jen málo dřevin, které nevytvářejí šupiny chránící pupeny vůbec, tedy takzvané nahé pupeny (kalina). Někdy mohou šupiny krýt jen část pupenu, vznikají tedy polonahé pupeny černého bezu, nebo mohou být tvořené jedinou šupinou (vrba). U jiných dřevin je šupin více a často se střechovitě překrývají (jírovec maďal, buk). Pupeny či mladé listy mohou být také chráněny lepkavými sekrety (jírovce maďal, olše lepkavá). Pupen může být chráněn i rozšířenou spodinou listového řapíku (např. platan javorolistý).
Pupeny se dělí podle několika typů a skupin:

a) podle funkce:
 • listové - vyrůstají z nich listy
 • květní - vyrůstají z nich květy
 • kombinované - kombinace listových a květních
b) podle postavení na stonku
 • vstřícně postavené (dva pupeny naproti sobě)
 • střídavě postavené (pupeny jsou postaveny střídavě)
 • nahodile postavené (v postavení pupenů není žádný řád)
c) podle umístění
 • apikální
 • terminální
 • axilární
 • adventivní
d) podle přítomnosti šupin
 • se šupinami
 • polonahé
 • nahé
e) podle časového období
 • letní (byliny)
 • zimní (zakládají se jeden rok a aktivní jsou až na jaře v následujícím roce)
 • spící (v úžlabí listů)

Komentáře