Sám sobě strašidlem

Tento týden jsem pro vás našla, co našla, vyhrabala (doslova), historickou pověst z našeho okresního města, z Prachatic. Tak tady je…

V prachatických hospodách často teklo pivo proudem. Opojené hlavy měšťanů pak občas vymýšlely různé lotroviny, hlouposti a bláznivé sázky. Například jednou se tři brachové vsadili, že zabodnou vidle do rakve s nebožtíkem.Když nastal smluvený čas, vylosovaný dobrovolník popadl podávky a rychle se odebral ke hřbitovní kapli, aby už to měl za sebou. Nebyla to snadná cesta, každou chvíli zakopával o kameny a zbloudilé kořeny, lekal se každého stínu. Poté, co se dostal k márám s rakví, zabodl vidle do víka a chtěl vzít nohy na ramena. Ale co to?! Nějaká podivná síla ho držela za kabát a zdálo se, že ho mrtvý táhne k sobě. Začal volat o pomoc, jenže kamarádi, kteří přešlapovali u hřbitovní brány, se vyděsili a utekli. Marně muž křičel do neúprosné tmy. Nebylo pomoci. Ráno vyděšení kumpáni svolali sousedy a společně se vydali na hřbitov. Mrtvého nešťastníka tam našli připíchnutého za kabát k rakvi.

Komentáře