Březen jedině s knihou


Po celý rok vídáme v kalendáři významný den sem, významný den tam a jinak tomu nebude ani 
v březnu. Od francouzského Dne babiček přes MDŽ až ke Dni učitelů. Není to vlastně jenom měsíc březen, ale můžeme ho nazvat i měsícem knih a čtenářů. Ano přesně tak. I ta pitomá knížka, jak jí nemálo lidí dnes oslovuje, má svůj měsíc a věřte tomu nebo ne, nějaký pátek to už bude.

Celé to začalo za hlubokého komunismu, kdy tato akce byla nástrojem osvěty. Cílem bylo, aby se knihy dostaly do všech domácností, a tak do podvědomí co největšího počtu lidí. V praxi se celá tahle ideologie používala hlavně na mládeži, zemědělcích a dělnících, kteří měli být tímto způsobem přetvořeni na dokonale uvědomělé soudruhy plně oddaných socialistickému režimu. Kromě rozšíření knih do všech končin vlasti, měl tento projekt také za cíl pomáhat a řešit hospodářské otázky a 
v neposlední řadě šíření literatury marxismu-leninismu.


Překvapivě se do tohohle všeho prsty politiků nepletly a hlavní slovo měly knihovny a knihkupectví. Pořádaly se besedy, knižní večery, dokonce i továrny a hutě se staly dějištěm knižních diskuzí. Bylo vidět, že se záměr osvěty začíná naplňovat. Dnes knihovny stále tento měsíc slaví a připravují program pro všechny věkové kategorie a podporují je ve čtení.

Osobně doufám, že tyto akce budou pokračovat i v budoucnu, aby se alespoň na chvíli lidstvo odvrátilo od techniky a s radostí ve tváři si vzalo do rukou pevné desky plné stran s příběhy.A když už jsme se dostali k těm knížkám, pojďme se podívat i na nějaké rekordy.
Víte, kde vychází nejvíce knih? Ne, v USA to není, nýbrž v Anglii, a to dokonce až 100 000 titulů ročně.
A co taková největší knihovna? Ta už v USA je - Library of Congress ve Washingtonu. Nalezneme zde až 119 000 000 knih a poličky zabírají 853 km. To je jako, když se projdete několikrát do Prahy a zpět.
Největší knihou na světě je Codex Gigas, neboli Ďáblova bible, která byla ve středověku přirovnávána k sedmi divům světa. O té ale více na hodinách dějepisu, tak se těšte!!
Komentáře