Romantický Puškin a geniální Shakespeare

Květen je notoricky známý jako měsíc lásky. Právě ona je a vždycky bude bezednou studnicí inspirace a múzou celé řady poetů, dramatiků či hudebních skladatelů. Nejinak tomu bylo dříve, a tak se není čemu divit, že autory dvou nejslavnějších milostných příběhů - Evžen Oněgin, Romeo a Julie si dodnes připomínáme a zabýváme se jejich dílem.


Já jsem pátý měsíc v roce pojala jako měsíc kultury. Sice jsem nebyla na zahájení hudebního festivalu Pražské jaro, který považuji za největší kulturní a hudební skvost, ale stihla jsem dvě přednášky věnované právě dvěma výše zmíněným dílům. Pojďme si udělat menší shrnutí. 

Alexandr Sergejevič Puškin
Zdroj: www.google.cz
William Shakespeara
Zdroj: www.google.cz

V podvečer prvního máje jsem se účastnila literárního pořadu Puškinův Evžen Oněgin, který uvedlo město Třeboň u příležitosti 180. výročí smrti nejúspěšnějšího ruského romantika. Umělecký večer pod taktovkou ředitele Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
PhDr. Stanislava Rubáše, Ph.D. a kolínské herečky MgA. Martiny Longinové byl zasvěcen detailnímu rozboru všech pěti kompletních českých překladů ruského románu Evžen Oněgin a analýze osobnosti jeho hlavního hrdiny. Přednáška se dotkla i popularity Alexandra Sergejeviče Puškina a jeho vyrovnání se s ní v dobách největší slávy.


Evžen Oněgin v hereckém podání Ralpha Fienna
Zdroj: www.google.cz
Ve středu 10. května jsem zase společně se svými spolužáky Denisou Frühaufovou, Kateřinou Kunclovou a Janem Jandou přivítala v Kavárně Ve Skále ve Vimperku pana učitele, klavírního mistra a fundovaného fotografa Jana Tláskala, který si připravil poutavé povídání o Williamu Shakespearovi. V téměř dvouhodinové přednášce nastínil život anglického dramatika světového měřítka, představil jeho nejznámější díla, podrobněji rozebral dodnes populární tragédii Romeo a Julie a odhalil genialitu, nadčasovost a důvtip, které jsou patrné v jeho dílech a dělají z renesančního dramatika skutečného velikána světového dramatu. Celý večer byl protkaný recitací klíčových dialogů z již zmíněné hry Romeo a Julie, které jsem se zhostila se svými výše uvedenými spolužáky. Závěr byl věnovaný hudebním ukázkám, neboť příběh lásky dvou mladých lidí ze znepřátelených rodů inspiroval nejednoho hudebního skladatele.

Romeo a Julie ve filmovém zpracování Franca Zeffirelliho
Zdroj: www.google.cz

Ačkoliv třeba nepatříte k Puškinovým či Shakespearovým fanouškům, zkuste aspoň nahlédnout do jednoho z jejich děl. Možná budete překvapeni, jak jsou dramatikové dávných dob aktuální, a může se stát, že v jejich tvorbě naleznete zalíbení na celý život. Protože kdy jindy jsou pro náklonnost a lásku lepší podmínky než právě v květnu?

Komentáře