Canto na Národní třídě

Canto na Národní třídě

Pěvecký sbor Canto obdržel v červnu pozvání k účasti na festivalu Festa academica, jež jsme            s radostí přijali. Díky finančnímu daru Města Vimperk a Rady rodičů při naší škole jsme se mohli zúčastnit 4. a 5. listopadu dvoudenního soustředění v Litomyšli, kde jsme pracovali na nácviku skladeb, které jsme předvedli na koncertech v Praze 16. a 17. listopadu.

Po příjezdu do Prahy ve čtvrtek 16. listopadu jsme společně s ostatními sbory (Kosem z Litomyšle, Puellae et Pueri z Nového Jičína a dvěma pražskými sbory - z gymnázia Jana Keplera a gymnázia Evropská) pilně nacvičovali ve velmi inspirativním prostředí - v unikátní historické budově Hlaholu. Provedení společných skladeb řídil energií nabitý litomyšlský sbormistr pan Milan Motl. Po dopolední zkoušce jsme se přesunuli na gymnázium Jana Keplera, kde nám byl odměnou výborný oběd. Odpolední zkoušky probíhaly již na pódiu víceúčelové gymnaziální haly, kde nás večer od 19 hodin čekal koncert pro veřejnost, naše premiéra. Součástí festivalového vystoupení bylo představení každého mimopražského sboru několika písněmi. Atmosféra byla skvělá, přišlo velké množství posluchačů a myslím, že mohu říci, že se nám koncert velmi vydařil. Po jeho skončení jsme se ubytovali a připravovali síly na další den.

Ráno jsme po snídani věnovali chvilku procházce Prahou, od 11 hodin již následovalo rozezpívání opět v budově Hlaholu a poté zkoušky na Národní třídě, kde se již chystal open-air koncert. Čekala nás zvuková zkouška s rockovou kapelou VxP a sólisty. Už při ní jsme sklidili obrovský aplaus. Vystoupení pouličních umělců, koncerty, divadla pro děti, čtení, výstavy - to vše a mnoho dalšího bylo přichystáno pro návštěvníky našeho hlavního města. Heslo celé slavnostní akce k uctění památky 17. listopadu znělo: „Díky, že můžem”. Centrem veškerého dění se stal prostor Národní třídy a my jsme byli jeho součástí. Ve 13 hodin vše vypuklo. Náš stosedmdesátihlavý sbor se začal řadit do průvodu a za doprovodu dechové hudby se vydal směrem k památníku 17. listopadu, kde byly položeny věnce, my jsme se ctí zazpívali Gaudeamus igitur a poté státní hymnu. Atmosféra byla nepopsatelná. V 15 hodin začal náš koncert na venkovním pódiu. Zaznělo šest anglických spirituálů a publikum si vyžádalo ještě přídavek, přestože měl pokračovat další program. Lidé, kteří zaplnili celou Národní třídu, nám nadšeně tleskali. Byl to nepopsatelný zážitek.

Po skončení celé akce nás již čekal návrat domů. Já jsem za tuto zkušenost nesmírně vděčná. I když příprava byla velmi náročná a mnozí byli unavení, odvedli jsme velký kus práce a věřím, že na uplynulé dny v Litomyšli a v Praze budeme opravdu rádi vzpomínat. Velmi děkuji naší paní učitelce Janě Tláskalové, bez které bychom neměli možnost toto vše zažít.


Anna Mrázová

Komentáře