Anežka Pavlásková: Co píše Akash?


            Drazí, milovaní sponzoři,

            jak se máte? Jak se mají vaše rodiny? Doufám, že se všichni máte dobře. Já a moje rodina se máme dobře díky vaší pomoci a vašemu požehnání.
            Učím se velmi dobře. Moje škola se znovu otevřela 2. června a já se setkal s novými kamarády a učiteli. Jsem s nimi velmi šťastný. Ve škole mám 6 předmětů: kannadštinu (jazyk v Akashově provincii), anglický jazyk, matematiku, hindštinu (úřední jazyk Indie), přírodopis a občanskou výchovu. Nejjednodušším předmětem je pro mne kannadština.


            Psali jsme FA testy. Dostal jsem dobré známky ze všech předmětů:  kannadština = 35,5, anglický jazyk = 28, matematika = 33, hindština =  40, přírodopis = 29 a občanská výchova = 30.
            V srpnu jsme psali další testy a já jsem dostal ještě lepší známky: kannadština = 36, anglický jazyk = 33, matematika = 34, hindština =  39, přírodopis = 38 a občanská výchova = 29.
            V srpnu jsme také měli Den rodičů. Účastnil jsem se skupinového tanečního vystoupení. Bylo to velmi hezké. Užil jsem si to se svými kamarády. Měli jsme spoustu dalších programů.
Náš arcibiskup přišel a poskytl nám modlitbu. Všichni rodiče přišli a dívali se na náš program.
            Obdržel jsem peníze, které jste mi poslali. S nimi jsem zaplatil školní poplatky a koupil si nové oblečení. Děkuji vám mnohokrát za jejich zaslání.
            Od 6. do 14. října jsme měli pololetní zkoušky. Zvládl jsem je a dostal jsem dobré známky.
            Na svatogermanské škole budeme 26. listopadu slavit vánoční program.
            Po zkouškách jsem měl dvanáctidenní prázdniny, během nichž jsem byl u babičky. Strávil jsem tam čas se svou sestrou. Moje babička je skvělá, mám ji moc rád.
            Pátého září jsme slavili Den učitelů. Tento den jsme měli bohatý program, jako jsou hry a tanec. Všichni učitelé se zúčastnili.
            Dále jsme slavili Den dětí. Na tento den nám připravili program učitelé. Zúčastnil jsem se a velmi se mi to líbilo.
            Jaké je u vás počasí? Tady je velká zima a hustě tu prší.
            Brzy budeme slavit Vánoce a Nový rok.
            Přejeme vám veselé Vánoce a šťastný nový rok.
            Tento dopis končím se spoustou lásky a vděčnosti.
Vaše milující dítě

Akash Christy
Zdroj: www.google.cz

Komentáře