Odkud se vzaly Velikonoce (1.část)

Jelikož nám Velikonoce klepou na dveře, povíme si dnes, odkud že se nejvýznamnější křesťanské svátky vzaly. Nuže, kde se vzaly, tu se vzaly, byly tady Velikonoce (a od té doby se jich nemůžeme zbavit). No, tak takhle to rozhodně nebylo. Ale jak? Pojďme se na to společně podívat. 
Malé upozornění pro začátek: Předpokládám, že Velikonoce jako křesťanské svátky (a vše, co k tomu patří) bezpochyby všichni znáte. Proto jsem se rozhodla vám v tomto článku poodhalit jejich pohanskou minulost a alespoň trochu vám přiblížit významy jednotlivých velikonočních symbolů.
www.google.cz
VELIKONOCE - POHANSKÉ SVÁTKY
Raní křesťané pragmaticky přijali starobylou pohanskou praxi. Všeobecný symbolický příběh o smrti syna (Slunce) na kříži (souhvězdí Jižního kříže) a jeho znovuzrození, přičemž syn vítězí nad silami temnoty, byl ve starověku známým příběhem. Existovala celá řada takových příběhů a celá řada spasitelů, kteří vstali z mrtvých.
Sumerská bohyně Inanna, známější jako Ištar (bohyně plodnosti, lásky, pohlavního života, ale také války), byla nahá pověšena na kůl a posléze došlo k jejímu zmrtvýchvstání a k návratu z podsvětí na zem. Avšak ještě starší mýtus o zmrtvýchvstání je ten o staroegyptském bohu Hórovi (bůh nebes, Slunce a světla), který se narodil 25. prosince - a můžete hádat třikrát, kdypak se asi slaví narození Ježíše Krista.
www.google.cz
Je ironické, že kult Kybelé (maloasijská bohyně uctívaná jako "velká matka bohů") se pěstoval na dnešním Vatikánském pahorku. Její milenec Attis koždoročně umíral a následně vstával z mrtvých, a jen tak mimochodem se narodil z lůna panny - a jakže to bylo s Pannou Marií a Ježíškem? Tento jarní svátek začínal jako Den krve nebo také Černý pátek, dnes Velký pátek, a po třech dnech došlo k radování v důsledku zmrtvýchvstání.
www.google.cz
V raných dobách křesťanství často docházelo na Vatikánském pahorku k ostrým hádkám mezi stoupenci Ježíše a pohany ohledně toho, který Bůh je ten pravý, ostatně jak jinak. Zajímavé je, že ve starověku všude tam, kde vládly pohanské mýty o bohu, který vstával z mrtvých, získali křesťané mnoho příznivců. Takže se křesťanství nakonec s pohanským jarním svátkem smířilo. I když v Novém zákoně se Velikonoce neoslavují, raní církevní otcové je oslavovali a dnes mnoho církví nabízí "bohoslužby za úsvitu" - což jsou zcela zjevně pohanské oslavy Slunce. Navíc datum Velikonoc není pevně určeno, ale určují ho fáze měsíce - a to je naprosto pohanské. Nemyslíte?
www.google.cz

VELIKONOČNÍ SYMBOLY

 • Beránek představoval v židovské tradici Palestinu jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé při svém svátku pojídají berana jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry je on beránkem obětovaným za spásu světa. 
  www.google.cz
 • Kříž je nejdůležitějším křesťanským symbolem, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním, které patřilo k těm nejkrutějším a nejponižujícím trestům. Tento symbol je ale mnohem starší. Ukřižování odpovídá zimnímu slunovratu, kdy Slunce vstupuje do souhvězdí Jižního kříže. 
  www.google.cz
 • Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. Už ve starověkém Egyptě či Persii se na svátky jara barvila vajíčka na červeno (červená jako symbol dělohy). Zdobení skořápek vajec však může sahat až do pravěku. V západním křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti. 
  www.google.cz
 • Mléko s medem symbolizuje dvojjedinost Krista. Ve formě tzv. jidáše symbolizuje provaz Jidáše Iškariotského a  mléko a strdí zase poukazuje na zaslíbenou zemi (což je přejato i do legendy o praotci Čechovi). S mlékem a medem je ale silně spjat i řecký bůh Zeus, který byl těmito pochutinami jako malý krmen. 
  www.google.cz
 • Králíčci a zajíčci jsou pozůstatkem pohanského svátku Eostre (velká severská bohyně, jejímž symbolem byl králík nebo zajíc) - a schválně jeho název porovnejte s anglickým výrazem pro Velikonoce.
  www.google.cz


Na závěr bych ráda pogratulovala všem, kteří se prokousali tímto poněkud obsáhlejším článkem a pevně doufám, že se tak dozvěděli něco nového a úplně se při tom nenudili. Pro "vytrvalce" mám každopádně skvělou zprávu, ve druhé části zaměříme svou pozornost na velikonoční zvyky a tradice.

Komentáře