Básnický koutek - díl nultý

Krize

Někdy vše, co máš rád,
zmizí napořád.
Vše, cos kdy uctíval,
odnese vody příval.
Pocit jak rybář na poušti máš,
či jak po ukřižování Jidáš.
I tak život svůj držíš dál
a nepustíš ho, i kdyby ses bál.

Držme se všichni u stolu.
Nedávejme své hodnoty koši.
Držme všichni pospolu,
jak dívky, tak i hoši!

O anděli, kterému nastřihli perutě

Jsi andělem, co nastřihli mu perutě,
však víra do nebe zvedne tě.
Víra ve mne, Boha, tebe,
úsměv, radost, mír a nebe.

I když se občas najde ostrý výrok,
jež tvou víru vyvrací,
věř, že neuběhne ani rok
a vše se v dobré obrací!
Foto: Vojtěch Burian

Komentáře