Přednáška o EU aneb Návštěva pana Martina Páva v naší škole

Dne 3. 4. 2019 se konala přednáška o Evropské unii vedená panem Martinem Pávem pracujícím již mnoho let v Bruselu. Tato akce se pomalu stává tradicí, protože se konala již třetím rokem.  Zúčastnili se jí žáci druhých ročníků, kteří byli doplněni studenty dějepisného semináře. Pan Páv nás seznámil s  historií EU a jejím vývojem, kde a jak EU pomáhá, a reagoval na naší školou speciálně zvolené téma problematiky dvojích potravin. V průběhu přednášky byly studenty kladeny otázky, na které pan Páv vždy rád odpověděl a dále o nich se studenty diskutoval. Pro aktivní členy obecenstva měl přednášející připravené odměny. Myslím, že tak jako každoročně byla tato přednáška zajímavá a všem přinesla nové poznatky. Doufám, že se gymnáziu podaří tuto akci zopakovat i další roky.
Komentáře