Beseda s Richardem Jaroňkem

Dne 13. května 2019 se uskutečnila beseda s českým fotografem, potápěčem a cestovatelem Richardem Jaroňkem. Této besedy se účastnily všechny třídy kromě maturitních.Úvod určitě nevyšel podle plánu, jelikož pan Jaroněk uvízl v koloně na cestě do Vimperka. Krátkou pauzu na začátek vyplnil pan učitel Huřík, který nám představil video loňské cyklistické sezóny. Po jeho skončení pan Jaroněk dorazil.

Následoval dvouhodinový program a na závěr krátká diskuse.

Pan Jaroněk nás seznámil se svým působením v Africe, které doplnil vyprávěním a doložil fotografiemi. 

Nejvíce mě zaujalo vyprávění o hyenách, při kterém jsem zjistil spoustu nových a zajímavých informací.(Nejpřekvapivějším zjištěním bylo,že samice hyeny má velký penis, který lze jen těžko rozeznat od samičího.)

Beseda s panem Jaroňkem byla pro nás studenty gymnázia velmi přínosná a děkujeme mu touto cestou za společně strávené dopoledne.

Komentáře