Evropa ve škole - čtyřikrát na stupních vítězů!

                                                                         www.google.cz

Krajského kola literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole se zúčastňujeme tradičně každým rokem    a dlužno podotknout, že velmi úspěšně.

Nejinak tomu bylo i letos a čekalo nás opravdu příjemné překvapení. Z pěti soutěžních prací stanuly    na pomyslných stupních vítězů čtyři literární příspěvky našich studentů. Samozřejmě vás o ně nemíníme připravit, a tak si je budete mít možnost opět na pokračování přečíst.

A kdo jsou oni vítězové, respektive ony vítězky?
Ve druhé kategorii (12. - 14. let) získala druhé místo Barča Kučerová a třetí příčku Tamarka Simetová, obě z tercie.
Třetí a čtvrtou kategorii naše literátky zcela ovládly. Zlaté medaile vybojovaly Lucka Svobodová
ze sexty za třetí kategorii (15. - 17. let) a Adéla Bille ze septimy za kategorii čtvrtou (18 - 21 let).

Všem děvčatům blahopřejeme a děkujeme!!!


Komentáře