Advent


Všichni to známe, advent, doba, kdy dokupujeme dárky na poslední chvíli, pečeme cukroví a cítíme všudypřítomný předvánoční spěch. Co ale advent vlastně znamená?


Slovo advent vzniklo z latinského slova adventus - příchod.
Advent je doba příprav na Vánoce. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, nesměla být svatba ani žádné jiné zábavy. Jednou z adventních tradic je adventní věnec se svíčkami. Každá svíčka se zapálí na jednu neděli, dokud nejsou zapáleny všechny. Když zapálíme tu poslední, poznáme, že Vánoce jsou doslova za dveřmi. Advent je radostný a klidný svátek.

Adventní neděle letos připadly na 1., 8., 15. a 22. prosince.

Označení adventních nedělí jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá má původ v obchodním ruchu před Vánoci a s církevním rokem nebo tradicí nemá vůbec žádnou souvislost.
foto Sára

Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec. Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době jsou především kladeny na stůl. Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radost :

1. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Svíčka je označována jako Naděje.

2. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která představuje Ježíškovy jesličky. Tuto svíčku nazýváme také Mír.

3. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost. Tato svíčka se také nazývá Přátelství.

4. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. Této svíčce se také říká Láska.

foto Sára
Sára, Sofie, Nela, Barča -2.G

Komentáře