Letní čas, radost nebo starost

V současné době se setkáváme se stále více                                                                       hodiny                 kontroverzními názory na to, zdali je toto úsporné opatření pocházející z první světové války užitečná pomůcka nebo obtížný přežitek.

 Změna nastává vždy poslední březnový víkend a poslední říjnový víkend a to všude v EU stejně v 1:00 koordinovaného světového času (UTC) tedy ve 2:00 středoevropského času (SEČ) a 3:00 středoevropského letního času (SELČ). Oficiálně je tento jev vysvětlen takto: Přechod na letní čas nastává vždy poslední víkend v březnu, kdy po 1:59:59 SEČ následuje 3:00:00 SELČ a na zimní čas pokaždé poslední víkend v říjnu, kdy po 2:59:59 SELČ následuje 2:00:00 SEČ.

Narůstající kontroverze je s největší pravděpodobností zapříčiněna téměř neměřitelnými úsporami a neochotou lidí přeřizovat své vnitřní hodiny. Konzervativní zastánci letního času nejčastěji poukazují na snížení některých energetických špiček, zatímco odpůrci na nevolnosti způsobované touto změnou.

Střídání času způsobuje i řadu groteskních příhod, například když vlak přijede dříve, než odjel. Také se traduje, že jednou střídání odvrátilo teroristický útok. Tak nevím?

Fotografie převzata: https://www.google.cz/search?

Komentáře