Umíme se chovat? #3 Podávání ruky

webmeup.com
S novým školním rokem opět obnovím seriál o slušném chováním. Vyzbrojila jsem se notýskem a tužkou a zeptala se několika studentů, kdo při představování první podává ruku. Starší, nebo mladší? Žena, nebo muž?

Co si myslí studenti

Starší, nebo mladší?

Já (mladší), protože je to slušnost.
To je jedno... Vlastně to není jedno. Tak asi ten, kdo se chce představit.
Ten starší, protože je starší.
První podává mladší.
Ten mladší, protože má přednost.
Já, protože jsem mladší.
Já, protože se mu tím klaníme, prokazujeme mu tím autoritu.
Nevím... Asi já.

Žena, nebo muž?
Kluk má první podat ruku.
Dámě se ruka políbí.
Asi kluk.
Podle mě kluk.
Holka, protože je přednější.
Já, protože jsem kluk.
Kluk, protože má být zdvořilý, prostě gentleman.
Nejspíš holka.

Jak to hodnotím já

Špatně, špatně, špatně. Ruku podává vždy ten významnější (tedy žena, starší, nadřízený). Divné? Ale vůbec ne. Podáváním ruky prokazuje významnější osoba té méně významné určitou poctu. Sama se tedy musí rozhodnout, jestli ruku podá nebo ne. Na rozdíl od pozdravu a představení se podání ruky není povinnost.

Ovšem pozor! Jestliže nám nabídne ruku někdo méně významný, v žádném případě ji neodmítneme. To bychom způsobili daleko větší prohřešek než on.

A jak je to s tím výše zmíněným políbením ruky? Za prvé vůbec nejde o polibek, rty se zastaví těsně nad hřbetem ruky. Jinak je to v podstatě stejné jako s podáváním. Žena se sama rozhodne, zda takovou laskavost pánovi prokáže a ruku mu k polibku nabídne. Takže kluci, kdybyste si náhodou chtěli hrát na gentlemany a líbat dámám ruce, nečiňte tak proti jejich vůli a násilím jim za ruce netahejte. Tím ze sebe gentlemana opravdu neuděláte.

Závěrem

Ruku tedy podává vždy ten významnější, zároveň ji ale nikdy neodmítne. Kromě toho musíme mít ruce čisté, podáváme vždy pravou, ruku jen krátce, ale pevně stiskneme, zbytečně s ní netřeseme a hlavně se vždy díváme do očí!

Komentáře