No to je skandál! Chyba v nadpisu internetových stránek


Psal se 26. den měsíce října. Po mnoha týdnech jsem nevyužil přímou navigaci záložky Chromu do Bakalářů. Místo toho mi posloužil Edge, který mě provázel klasickou cestou přes školní internetové stránky...
Jako první mě udivil pocuchaný design, vzniklý patrně zanedbanou optimalizací. Naše stránky jsou jako naše škola, náročné i pro lepší počítače. Pokud něco potřebuje horizontální posuvník i pro velikost 1280 na 1024, pak nevím, na co je to určeno. Šokování pokračuje fotografií areálu budov. Dotyčný autor asi prováděl úpravy velmi narychlo. Jinak by si všiml pozvolna se deformujících okrajů z panoramatické prohlídky. Na této fotografii vzbuzuje dojem hlavního motivu ona borovice, která bývá před Vánocemi tak hezky osvícena. Kdo by si pak všímal nějakých budov v pozadí? Nejúsměvnější zůstává samotný nadpis. Někomu se nepodařilo udržet nominativ až do konce tak krátkého textu. Mnohem méně veselý je širší kontext. V dnešním světě tvoří internetová stránka první dojem a ten si lze jen těžko udělat dvakrát. Asi se nikdy nedozvíme počet potenciálních uchazečů se zkaženým prvním dojmem. Jedno je však jisté. Tento trapas nemohl přijít v méně vhodnou dobu. Před dnem otevřených dveří. To si pak mohu v chemické laboratoři poleptat ruce dle libosti, ale uchazeči svůj první dojem dlouho nezapomenou.

Komentáře