Techmania aneb Věda ve městě piva

Z 5. října 2015 neuplynulo ani šest hodin a my jsme, vyhlížejíce rozbřesk nového dne, očekávali příjezd autobusu, respektive příchod paní učitelek Doubkové a Sobčiakové. Právě tyto dvě vyvolené si měly užít den hlídáním 6. G a 2. A na nadcházející exkurzi...


      Po 90 minutách cesty a 30 minutách bloudění labyrintem rozkopaných plzeňských ulic a objížděk jsme dosáhli svého cíle, totiž vystoupení z autobusu. V tentýž moment uzřela naše expedice rafinovaně opevněnou bránu Techmanie. Ono důmyslné opevnění spočívalo v příchodové cestě vystavěné z betonu a potřené jakýmsi silikonovým lakem, nebo možná vodním sklem. Tento povrch neposkytoval po nočních deštích a ranních mlhách ani zdaleka potřebnou dávku třecí síly na bezproblémové překonání místy až 20° svahu.
      Po vstupu a odložení zavazadel následovala rezervovaná návštěva biologické laboratoře, kde přišel na řadu výzkum reakce chování perloočka na alkoholické prostředí. Poté jsme přešli k návštěvě planetária s 3D filmem promítaným na sférickou plochu zabírající úhel odhadem 6 sr. Zážitek z filmu dokreslily soundtracky do velmi působivého zážitku o délce 50 minut. Po těchto řízených programech přišla na řadu volná prohlídka bezpočtu interaktivních exponátů a poněkud pasivnější části expozice zaměřené na historii plzeňské Škodovky a areálu Techmánie, ve kterém kdysi tato strojírenská firma vyráběla. V budově bylo poněkud teplo, proto přišel vhod ventilátor foukající rychlostí až 60 km/h, na motocyklu jezdím rychleji. Mezi další exponáty patřil ovladatelný model Mars roveru, obdoba španělské boty, která využívala hydrostatický tlak na drcení rukou návštěvníků a model chodby potápějící se lodi.
      Celodenní prohlídka stačila jen velmi těsně na zhlédnutí dvou programů, jedné ohnivě perlivé přednášky o ečkách v potravinách, spořádání oběda a vyzkoušení exponátů. Některé exponáty byly mimo provoz a v budově jsme byli téměř sami. Celkově se tato dobrodružná výprava vydařila, všichni přežili.

Komentáře