Hibernace - zimování savců

Hibernace slouží savcům ke stejnému účelu 
jako tažným ptákům tah do jižních krajin. Tedy způsob jak přežít. Savci si musí před spánkem vytvořit zásoby tuku, aby měli z čeho čerpat během spánku. Hibernace, též nazývána zimní spánek, je specifická reakce živočichů na zimní období, kteří v klidovém stavu a při útlumu fyziologických procesů (projevující se především snížením tělesné teploty) přečkávají ve vhodném úkrytu (ty jsou různé, od notoricky známých: ježek - hromada listí, medvěd - jeskyně)

 nepříznivé zimní období. Je známý např. u netopýrů, ježků, křečků, plchů nebo syslů.
Kromě něj existuje i nepravý zimní spánek, kdy zvířata zůstávají neaktivní v úkrytu, ale jejich teplota se nesnižuje, a občas se z tohoto stavu probouzejí a vycházejí ven. Takto přečkávají zimu např. jezevci nebo medvědi.

Komentáře