Exkurze do RohdeSchwarz

Dne 18. 11. 2015 se třídy 4. A, 8. G a 4. OA vydaly do RohdeSchwarz na vzdělávací exkurzi. První část byla spíše teoretiká, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí o informačních technologiích a komunikaci. Byli jsme seznámeni s historií firmy, s produkty koncernu a jinými aktivitami firmy, jako je například poskytování vysokoškolských stipendií apod.

Velice zajímavá byla přednáška o 5S, což je termín používaný v managementu a je o principech štíhlého řízení. Je používán jako označení pro 5 základních pravidel, kterými by se měla řídit organizace usilující o zavedení štíhlé, přehledné a čisté výroby. Přednáška byla vedle teoretické části doplněna též zajímavými úkoly, které nás měly v technice procvičit. Po absolvování tohoto kurzu jsme všichni obdrželi certifikát.

V neposlední řadě jsme se setkali s personalistkou firmy RohdeSchwarz paní Decknerovou. Měli jsme možnost vyzkoušet si pracovní pohovor jak v českém, tak německém jazyce. Ukázali jsme si, jak pracovní pohovor probíhá v praxi, jak správně vystupovat a jakých chyb se vyvarovat.

Byla to zajímavá a velice užitečná zkušenost. Jsem si jista, že nabyté zkušenosti v budoucím pracovním životě jistě využijeme.

Autorka P. Roučková

Komentáře