Fotosyntéza

Schéma průřezu chloroplastu
Fotosyntéza je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá světelného, především slunečního, záření k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin – cukrů – z jednoduchých anorganických látek – oxidu uhličitého (CO2) a vody. Fotosyntéza má zásadní význam pro život na Zemi, protože během ní je jako vedlejší část vytváří kyslík. Fotosyntéza probíhá v chloroplastech zelených rostlin, ty obsahují zelené barvivo chlorofyl. Jedná se o tzv. autotrofní výživu. Fotosyntéza probíhá jen během dne, v noci rostliny dýchají stejně jako živočichové. 

Chemická rovnice fotosyntézy

Fotosyntézu dobře vystihuje tento obrázek: Přes průduchy v listech (zpravidla umístěné ze spodní strany) rostlina přijímá oxid uhličitý, přes kořeny vodu a pomocí chlorofylu tyto látky mění za pomoci světla na vzdušný kyslík a cukry (glukózu), glukózu si rostlina nechává a většinu kyslíku vypouští do ovzduší.

Komentáře