Upršená a ubrečená chvilka poezie se 7.G


Perla v poušti tváře
Skvrnka vody na obraze
Mokré vlasy na polštáři
Krupy v hromadě sazí
Saze na hladině řeky
Slunce nad pustou stepí
Perla jenom jedna z mnoha
Perla za kterou se bolest schová
Slza jenom vztek a nářek
Tečka jenž ukončí řádek
- Markéta Walterová

Kutálí se po tváři,
stéká rychle dolů,
protože na ni doráží
tisíce srdcebolů.
- Maria Friedlová

Kapka, za kapkou padá déšť
plesk, plesk.
Jako když ručičky ukrajují čas
tik, ťak.
Jako když kukačka oznamuje další hodinu
kuku, kuku.
Jako když šumí tichý les
stejně jako déšť.
- Kateřina Nová

Mísí se s krví v sametu
a pak do života tobě stéká
vidíš to poupě v rozkvětu
to poupě ti svou píseň šeptá.
- Kristýna Vyskočilová

Padá kapka, padá dolů
je to déšť, pot, či známka bolu?
Dopadne na zem, nedrží tvar,
copak jsem jí něco udělal?
Zjeví se bez pozvání,
bez chtíče a bez přání.
Stéká, zanechává stopy,
stejně, jako v srdci kroky.
- Anna Stadlerová

Malá je naděje
a slza různě velká
kap kap! dělá ve vodě
smějí se zrnka
- Tereza Kreuzigerová

Kapka krásně zní, mlče zní
V dešti se topím a vím že sním
Sandro nejsi kde bys měla být
Sním sám o tichem pršení
- Václav Kasal

Komentáře