Nesem vám noviny aneb Pololetní vysvědčení sběru druhotných surovin

Čas plyne jako voda, také zpomaluje v blízkosti hmotných těles. Tato entita nám opět přinesla to nepříjemné období mezi Vánoci a pololetím. Právě v tomto období byla vydána rezoluce 6.G podporující veřejnou transparentnost soutěže ve sběru druhotných surovin. 
      V souladu s touto rezolucí bude školní časopis GOOL zneužit pro publikování pololetních výsledků soutěže. Získané finanční prostředky budou rozděleny v poměrech sesbíraných kilogramů mezi zúčastněné třídy. Statistiku si můžete prostudovat, otevřením následujícího obrázku.
      Závěrem zbývá jen povzbudit k navýšení snahy a využití potenciálu doposud neangažovaných tříd.

Komentáře