Paranormální jevy v Branišovském lese?

Branišovský les, který přiléhá k Českým Budějovicím, je známý řadou tragických událostí, pověstí a příběhů popisujících paranormální jevy. My jsme vybraly pár těch nejzajímavějších.

Strom oběšenců


V roce 1927 si mladá dvojice návštěvníků Branišova vyšla na výlet, ale zpět se již nevrátila, byla nalezena oběšená na stromě v Branišovském lese. Na tomtéž stromě byla později nalezena další oběšená žena. Místní obyvatel pan Kříž se rozhodl dění učinit přítrž, příslušnou větev odřízl, rozřezal a doma spálil. Za několik týdnů se mu přihodil úraz, jehož následkem mu zchromla ruka. Nakonec vesničané celý strom porazili a na místě spálili. I poté ale několik osob tvrdilo, že při procházení kolem tohoto místa slyší hlas, který je nabádá k sebevraždě. Dnes zde stojí dřevěná boží muka zvaná Černý sloup.


Černý muž


V lese bylo několikrát spatřeno zjevení popisované jako vysoký muž s širokým černým kloboukem a dlouhým pláštěm. Jeho nohy se nedotýkají země, takže vypadá, jakoby se vznášel. Většina zdrojů uvádí, že obličej je překrytý, jen občas je zmíněna bílá tvář téměř bez rysů, pouze s náznakem úst a očí. První datované pozorování je z roku 1993, další pak z roku 1994. V některých případech zjevení předcházela tichá hudba podobná zvuku Panovy flétny, jindy byla provázena zešeřením a poklesem teploty v jejím okolí.Skoky v časeV roce 1960 se jeden z obyvatel samot vracel na kole domů z Českých Budějovic, odkud vyrazil 
18 hodin přes Branišovský les. Cestou se mu zdálo, jakoby se les i samotná cesta vlnily. Když odtud vyjel a projížděl Branišovem, byl překvapený, že se už v žádném okně nesvítí, přestože mělo být sotva 19 hodin. Poté, co dorazil domů, zjistil, že jsou 3 hodiny v noci. Během cesty, která obvykle trvá hodinu, uteklo hodin devět.

Při procházce Branišovským lesem si jedna z dvojice žen odběhla do křoví. Když se dlouho nevracela, šla se po ní ta druhá podívat, ale nikde nebyla. Z ničeho nic se první žena objevila. Tvrdila, že se ocitla v neznámé krajině plné pestrých barev a se zlatým městem v dáli.Nechápavě si úkaz prohlížela, pak k ní ale přistoupil muž v černém, položil jí ruku na čelo a vytlačil ji zpět do lesa. Zatímco na neznámém místě strávila pár minut, její kamarádka v lese čekala tři čtvrtě hodiny.
Zvídavá členka naší redakce se do Branišovského lesa vypravila s předsevzetím, že najde Černý sloup. Bohužel ani po dvouhodinovém pátrání na nic, kromě zeleného močálu, nenarazila. Až doma se dozvěděla, že byla od dřevěných božích muk asi jen na dvacet metrů daleko. Mrzuté, že? A ještě jednu "potěšující" zprávu se dozvěděla. V místě, kde si byla odskočit, byla v devadesátých letech minulého století s největší pravděpodobností zaživa pohřbená mladá dívka.
Mimo to jsme se dozvěděly o různých neobvyklých jevech v našem okolí. Tak snad příště budeme mít více štěstí a místa záhad pořádně prozkoumáme.


Komentáře