Vyslýcháme pana ředitele aneb Co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat


Každý zasloužilý veterán této školy si jistě již všiml, že mladší dějiny jsou poněkud více reformátorské než dávná minulost. Mysl bystrého studenta jistě spočine na přirozeném počátku těchto změn, jenž nastal v den výměny vedení školy. Reformy obvykle vyvolají řadu otázek a ty, které nezačínají vulgarismem jsem položil panu řediteli...


V minulém roce byli učitelé proškoleni v používání počítačů, ale zlepšení obratnosti je neznatelné. Jak to?
V tento čas jsme najeli na elektronickou administrativu. K Bakalářům přibyly zápisy z hodin, školních akcí a elektronické osnovy. Proběhlý kurz učil učitele ovládat právě tento, pro studenty neviditelný, software a školní email. Letos byl pedagogický sbor vybaven tablety se vzdělávacími aplikacemi, ve kterých také dostali školení.

Závěrem si pan ředitel ještě postěžoval na četnost studentských výmluv obsahujících v odůvodnění chybu techniky, nízkou návštěvnost studentské emailové schránky a neznalost v používání Google disku.

Jaká byla motivace požárního cvičení a jeho výsledky?
Velmi prostá. V předpisech stojí, že každý rok musí být studenti i personál proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví. Snažíme se tyto akce udělat zábavnou cestou v podobě sportovně vzdělávacích akcí mimo školu (Vodník, Homolka). Evakuační časy se nepodařilo splnit jen v budově A.

Kdo a kdy vytvořil virtuální prohlídku školy?
Profíci o prázdninách. Prohlídka zachytí jen zdi a vybavení, proto bych ocenil vznik filmového klubu studentu, který by natáčel a střihal akce v průběhu roku.

Jaký je současný stav legálnosti praktických cvičení z chemie?
Laboratorní cvičení z chemie jsou až do novelizace příslušného zákona ilegální. Jejich praktikování je čistě na kuráži vyučujícího.

Jak vznikají příležitosti k provozování akcí jako online výuka na Onlinejazyky.cz?
Dotace a tím pádem i příležitosti vydává ministerstvo školství. Bohužel (pro některé naštěstí - poznámka redaktora) je obtížné zachytit takovou výzvu a potom se roztočí byrokratický kolotoč
v podobě kontroly podmínek a výběrového řízení.

Jaký mají význam, průběh a důsledky hospitace učitelů?
O hospitaci se daný vyučující dozví 5 min. popř. 2-3 hod. před samotnou kontrolou. Kontroluje se dodržování osnov, náplň hodiny a výukové metody. U studentů se zjišťuje stav aktivity a pozornosti.
Hospitace obvykle probíhají v problémových třídách, kde jsou na učitele kladeny větší nároky (tento rok byla hospitace v 6. G už dvakrát - poznámka redaktora). Po kontrole se spolu radíme a navzájem si předáváme poznatky o výuce. U učitelů mám v povědomí jejich hodnotu sestávající z autority, pověsti a schopností.

V jakém stavu je rekonstrukce jídelny "na kopci"?
Rekonstrukce se blíží ke svému cíli a brzy se snad začne se stěhováním nerekonstruované kuchyně zpět do původních prostor. O znovuotevření se rozhodne podle počtu nových studentů nejdříve v září.

Jak bude probíhat sbližování s vimperským závodem Rohde & Schwarz?
Již jsme dosáhli předpokládané spolupráce. Snad bude zájem základních škol o námi spoluorganizovanou soutěž větší.

Kam se poděl školní vánoční stromek (ta borovice před Áčkem)?
Z bezpečnostních důvodů byl odstraněn. Volné místo plánujeme vyplnit zelení keřovitého vzrůstu a vánoční strom bude vždy jen dočasně dovezený na čas Vánoc.

Jak probíhá zkulturnění a zpřístupnění paloučku za budovou A?
Od volně přístupného parčíku jsme upustili, kvůli bezpečnosti by tam musel být učitelský dozor. Spíše z toho bude v nepříliš blízké budoucnosti učebna v přírodě.

Jak vypadá váš běžný den?
Žádný den není jako ten před ním. Obvykle 5-10 schůzek/týden ohledně vnějších záležitostí;
20-30 schůzek/týden se zaměstnanci; 2-3 hod./den vyřizování emailů (nuda); 2 hod./den papírování;
4 hod./týden vyučování; dotazníky inspekce školství; nervy s rozpočtem; výběrová řízení a kontroly.

Nyní následují dotazy od čtenářů

Jak sportujete?
1-2 hod. /týden basketbal, 2krát týdně běh, jízda na bicyklu, lyžování, turistika

Proč platíme radu rodičů?
Dotuje vzdělávací akce, cestování na soutěže, knihovnu, výhry školních soutěží, adaptační kurzy a majoritně sport.

Jakou máte oblíbenou literaturu/filmy/zábavu?
Filmy nestíhám, ale když už, pak je to starší český film, detektivka typu Hercule Poirot, komedie jako Pelíšky. Čtu faktografickou literaturu a poválečné romány jako Jméno růže.

Požadujete po učitelích zpřísnění?
Ano, apeluji na ně, aby toho chtěli víc.

Barvíte si vlasy?
Ne.

Kolik zde máme studentů?
240.

Takové jsou odpovědi od Mgr. Jana Heřty. Pokud ti zde něco chybělo, měl jsi napsat dotaz, dokud byl čas.

Komentáře