Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá

Čas letí jako bláznivý, červen se přehoupl do své druhé poloviny a to znamená, že zanedlouho nám studentům opět začnou rajské časy plné lenošení, cestování, zábavy s přáteli a odpočinku. Na dva měsíce se tak odmlčí i náš časopis, a proto mi dovolte, abych se s vámi rozloučila sloupkem plným pranostik, kterými vás zásobuji již od začátku kalendářního roku 2016.

Červen je měsícem jahod.

V šestém měsíci v roce se začínají červenat jahody, červená růže šípková je v plném rozkvětu a červi působí škody na stromech a ovoci. Právě tyto aspekty stojí pravděpodobně za vznikem názvu červen (latinsky iunius). Ačkoliv původ pojmenování není zcela jasný, velmi věrohodná je i souvislost se sběrem červce - hmyzu, který se 
v minulosti užíval k barvení látek.


Nejznámější pranostikou vztahující se 
k poslednímu měsíci školního roku je bezesporu ta o Medardově kápi: Medardovo kápě čtyřicet dní kape. Zaujalo mne, kolik významných osobností české historie se průpovídkou popisující počasí 8. června zabývalo.

Svatý Medard vládne dešti.
Daniel Adam z Veleslavína píše v Kalendáři historickém z roku 1590: Léta Páně DLVI. umřel S. Medardus biskup noviomenský a tornachovský v Frankreichu. Při smrti jeho se praví, že horký déšť pršel, a protož když toho dne prší, mnozí za to mají, že ostatek měsíce, pro časté přívaly a deště, mokrý bude. Jiní opět tomu chtějí, že čtyřicet dní pořád pršeti bude.
Za zmínku stojí i poznámka Františka Ladislava Čelakovského z Mudrosloví z roku 1852, kde se sice ještě nevyskytuje slovo kápě, ale jemu blízké krápe: Když na Medarda krápe, čtyřicet dní kape.
Poslední zajímavou pranostikou je i rýmovačka zaznamenaná Karlem Jaromírem Erbenem v roce 1863: Medardův dýšť - čtyrycet dní plíšť. Plíšť je zastaralé a nářeční označení plískanice, tedy deště za větrného a chladného počasí.
Ale červnové pranostiky nejsou jen Medardovi, lidé se odpradávna zabývali i počasím během ostatních dní:

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.

Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Hurá na prázdniny!

Milý čtenáři GOOLu, přeji vám krásné prosluněné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků a pohody, odpočiňte si a načerpejte síly do dalšího školního roku. Na shledanou u zářijových pranostik!

Komentáře