Obdivuji lidi, kteří umí správně česky

Ať už se bavíme o jakékoliv olympiádě, ve spojitosti se stupni vítězů slýcháme vždy jedno jméno, a to Aneta Staňková. Jinak tomu nebylo ani u olympiády v českém jazyce. Tam ale zazářila ještě mnohem více než v ostatních soutěžích a přes školní, okresní a krajské kolo se probojovala až do kola celostátního! Čekala takový úspěch? A jak se na jednotlivá kola připravovala? Tak to už nám prozradila ona sama. Takže pokud chcete příští rok uspět jako ona, určitě čtěte dál, ať víte, jak na to...Čeká tě celostátní kolo, na druhou stranu už máš za sebou školní, okresní i krajské. Dostala jsi v každém kole stejné zadání, nebo tě pokaždé čekal jiný typ úloh?

Zatím jsem se v každém kole setkala s něčím jiným. Školní kolo bylo zaměřené na základní gramatické jevy a stavbu vět, v okrese šlo hodně o slovotvorbu a v kraji mě čekala práce s odborným textem, fonetické přepisy a obtížnější otázky z gramatiky.

Když už se bavíme o zadání – ne všichni si někdy olympiádu vyzkoušeli, mohla bys nám krátce shrnout, co všechno soutěžící čeká?

Každé kolo kromě celostátního se skládá vždy ze dvou částí – slohový úkol (většinou libovolný útvar na zadané téma) a test z mluvnice, kde je nutná nejen znalost gramatiky, ale i jakási jazyková kreativita, nutná pro vypořádání se s rozličnými slovními hříčkami. Typy úloh jsou podobné, ale nikdy nevíte, na co bude dané kolo zaměřené. Celostátní kolo je odlišné, probíhá formou týdenního semináře, během něhož jsou soutěžícím zadávány úkoly – dva testy z mluvnice, jeden úkol slohový a jeden řečnický.

Co tě vůbec vedlo k tomu se na olympiádu z češtiny přihlásit?

K češtině mám pozitivní vztah a baví mě se doslova pitvat ve slovech a větách. Český jazyk mě fascinuje svou barvitostí a originalitou. Obdivuji lidi, kteří umí správně česky. Naše mateřština je nesmírně variabilní a hravá a to se mi líbí.

Na soutěž tohoto typu ti jistě nestačí jen vědomosti z hodin češtiny. Připravovala ses tedy ještě nějak jinak? A jak vypadá tvoje nynější příprava do celostátního kola?

Jako v každé jiné soutěži, i v olympiádě z českého jazyka platí, že pokud chce člověk uspět, musí dělat něco navíc. Já jsem si procházela zadání z minulých ročníků olympiády, abych se seznámila s typy úloh. Také jsem si zopakovala učivo češtiny ze základní školy a snažila se vědomosti prohloubit a upevnit. Je důležité umět číst mezi řádky. Nesmíte se dívat na slovo nebo větu jen jako na shluk hlásek, který vám něco sděluje. Musíte přemýšlet o uspořádání písmen, hledat významy, které může slovo mít, dumat nad jeho možnými obměnami a v neposlední řadě pátrat po jeho původu. Rovněž mi hodně pomáhá moje učitelka češtiny, paní učitelka Tláskalová, která mi poskytla již nejednu konzultaci.

Probojovala ses až do celostátního kola – dokázala sis někdy představit, že by ses dostala v této olympiádě tak daleko?

Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela dopředu, ale samozřejmě jsem dělala vše proto, abych se v soutěži dostala co nejdále. Raduji se z úspěchu a jsem ráda, že mohu své znalosti zúročit.

Zkoušela jsi letos olympiádu poprvé, nebo už jsi někdy soutěžila? Pokud ano, jaké byly tvoje výsledky? Dostala ses už někdy takhle daleko?

Nevzpomínám si, kdy poprvé jsem se olympiády z češtiny zúčastnila poprvé, ale myslím, že letos to bylo počtvrté nebo potřetí. Začala jsem už na malém gymnáziu, největším úspěchem bylo druhé nebo třetí místo ve školním kole. Neprobojovala jsem se tedy ani do okresu. Mám radost, že letos se mi podařilo postoupit dál a účast v ústředním kole je třešničkou na dortu.

Díky olympiádě jsi dokázala, že ti čeština rozhodně není cizí. Chtěla by ses jí jednou věnovat i do budoucna?

Ačkoliv mám mateřštinu opravdu ráda, domnívám se, že jako jazykovědkyně bych se uživila velmi obtížně, a proto se raději vydám jiným směrem. Češtinu beru jako koníček, který bystří mého ducha a přináší mi potěšení.


Na závěr bych ještě chtěla poděkovat Anet za rozhovor a samozřejmě jí popřát hodně štěstí 
v ústředním kole!

Komentáře