Slyšeli jste o permonících?


I skupina Kabát ve své písni Dole v dole zpívá o permonících skrytých pod zemí. Civí z děr kamenů a kdo ví, mohou tam hlídat poklad. Kdo to vlastně ale permoník, jinak řečený skřítek nebo trpaslík, je? Jedná se 
o pohádkovou (či reálnou?) bytost, která žije v dolech a horníkům pomáhá nebo úmyslně škodí.  Jak už tomu bývá, i oni jsou opředeni spoustou pověstí a my se zde seznámíme právě s několika z nich ze známých Kašperských Hor.Zde žil kdysi o samotě sedlák. Byl to dobrý člověk a celý život chránil skřítky před zvědavci. Po těžké práci k němu skřítci přispěchali do světnice a hodný sedlák jim dal najíst a umyl je. Oni se mu za to samozřejmě odvděčili tím, že nechali zlaťák pod neckami, stříbrný tolar v hrnku od mléka a místo suchých drobečků z chleba měl sedlák na lopatce zlatý prach. Když onemocněl a byl upoután na lůžko, permoníci za ním přišli a starali se o něj, jak nejlépe uměli. Takhle spolu všichni žili několik let. Skřítci s ním byli až do jeho posledního vydechnutí. Lidé pak dobrosrdečného sedláka našli uloženého v rakvi obloženého těmi nejkrásnějšími lučními květy.

Skřítkové chodili i k jinému sedlákovi z Kašperských Hor. Každý večer si u něj vyprosili mléko a kousek chleba. Za to mu na oplátku permoníci dohlíželi na dobytek a hospodářství mu jen vzkvétalo. Jednoho dne ale onemocněl a nemohl vstát z postele.  Nakázal tedy ženě, aby malé skřítky nakrmila. Ona na to však neměla čas a tak tento úkol přenechala děvečce, která se povalovala na slamníku. Když viděla, jak permoníci přicházejí, okamžitě na ně zvolala: „Táhněte pryč a koukejte si opatřit jídlo jinde.“  Jen co to děvečka dořekla, jeden permoník zapískal a ze všech děr začaly vylézat myši, krysy a línou dívku zahubily. Říká se, že od té doby její kostra běhá s houfy krys a myší  Antonínskou ulicí v Kašperských Horách.

A jaká z toho plynou ponaučení? Když nějakého permoníka potkáte, buďme na něj hodní jako sedláci a oni se nám odvděčí. V opačném případě se pak v Kašperských Horách vyhýbejte (hlavně v noci) Antonínské ulici.

Komentáře