Okulár do přírody Vimperska: Kukačka obecná

Kukačka obecná (Cuculus canorus)

Máme zde začátek dalšího školního roku a také další sérii okuláru. Dnešním tématem bude kukačka obecná (Cuculus canorus) známá díky svému hlasu, ale i díky způsobu výchovy mláďat. Kukačka obecná má zbarvení podobné menším dravcům, například poštolce obecné nebo krahujci obecnému. Je také stejně veliká. Tato podoba přináší kukačce výhody i nevýhody. Dravci ji považují za svého druha a neútočí na ni. Malí ptáčci si ji dokonce občas 
s dravcem spletou – někteří pak před ní prchají, další na ni naopak útočí a klovou ji za letu.                                                                   
Autorem všech obrazů je MVDr. Pavel Procházka
Kukačka se může nejen pyšnit jedním (možná dokonce nejznámějším) z nejznámějších hlasů, když kukačka zpívá, tak vlastně kuká. Při zpěvu se často vystavuje na dobře viditelném místě a zároveň tím oznamuje své vlastnictví území. 

Kukačka obecná se živí téměř výhradně hmyzem. Pokud si může vybrat, dává přednost chlupatým housenkám. Její potravu tvoří dále brouci (dospělci, larvy), zejména chrobáci a chrousti, z ostatního hmyzu vážky, jepice a kobylky. Pokud je hmyzu nedostatek, loví také žížaly, slimáky, hlemýždě, někdy i mladé žáby včetně ropuch. 

Samice kukačky nestavějí hnízdo ani nesedí na vejcích. Vajíčka snášejí do cizích hnízd není to z důvodu, že by byly kukačka líná, ale její nejčastější potravou jsou chlupaté housenky, tato potrava by mláďatům rozškrábala krk a ona by pak nedokázala jíst. Nejčastěji se jedná
o druh, u kterého byly samy vychovávány, takto to chodí v celých rodech z matky na dceru. Důvodem této preference určitého druhu hostitele je barva vejce, aby vajíčko nebylo tak snadné odhalit. kukačka jako druh má obrovskou variabilitou barvy jejích vajíček. Kukačka nedokáže ovlivňovat barvu svého vajíčka, ta je určena geneticky, neboli pokud kukačka snesla svá vajíčka např.: do hnízda červenky, můžeme si být skoro jisti , že tak učiní i vnučka této kukačky. K umístění vajíčka do hnízda červenky stačí necelá minuta. Někdy sebere kukačka z hnízda jedno vajíčko, které sežere, aby počet vajíček v hnízdě zůstal stejný. Vajíčko kukačky má pevnou skořápku, aby vydrželo náraz při pádu do hnízda a nepoškodilo se. Samice si vybírá hnízda, ve kterých ještě není snůška úplná. Malé kukačky se líhnou po 11 až 12 dnech, což je kratší doba než u ostatních vajíček. Malé kukačky jsou hned po narození 

Červenka obecná obětavě krmí kukačku obecnou
velice živé a silné, jejich prvním zájmem je zbavit se ostatních vajíček.Mládě kukačky je adoptivními rodiči obětavě krmeno až do věku tří týdnů. Někdy se ale stává, že hnízdo nevydrží váhu malé kukačky a proboří se. Kukačka většinou zabere celý prostor hnízda, proto si pěstouni sedají např. na její tělo, odkud ji krmí. Malá kukačka je velice hlučná a stále se dožaduje potravy, což obvykle přiláká řadu nepřátel (34–65 procent mláďat uhyne před dosažením věku tří týdnů).
Kukačka se svou oblíbenou potravou
V srpnu již kukačky odlétají do jižních zimovišť.

Komentáře