Halloween, nebo Dušičky?


Myslím, že Halloween každý z vás určitě zná. Oranžové dýně, strašidelné kostýmy, sladkosti a 
31. říjen k němu neodmyslitelně patří. I když ho lidé znají především jako americkou záležitost, tento svátek vznikl v Irsku. Právě kvůli expanzi americké kultury se dostal i do jiných zemí a byl tak přejímán. Halloween neboli zkrácenina slov „All Hallows´ Evening“, což je „Předvečer Všech svatých“.  Děti se v tento večer oblékají do strašidelných kostýmů a chodí po ulici koledovat s říkankou „Trick or treat“, která v překladu znamená „Koledu nebo něco provedu“. Tímto uličnictvím se myslí například pomalování aut i dveří od domu. Typickým znakem Halloweenu je bezpochyby i černá kočka a vyřezávaná dýně zvaná jack-o-lantern. 


Samozřejmě ne vše musí být nutně ze zahraničí, a tak i v tomto období mají Čechy významný svátek, a to Dušičky, které připadají na 2. listopad. Na tento den se peklo pečivo ve tvaru kostí, které se dávalo pocestným a žebrákům u kostela. U nás, v jižních Čechách, se o toto pečivo koledovalo ještě na počátku 20. století hlavně v okolí Českého Krumlova. Právě na dušičky má kněz povoleno nosit černé roucho a s věřícími chodit po hřbitově a kropit ho svěcenou vodou. Věřilo se, že v tento čas se na zem vracejí duše zesnulých a živí mohou navštívit podsvětí. Mezi lidové pověry patřilo i to, že duše se vracejí z očistce, aby si odpočinuly od útrap a blízcí hříšníků jim proto naplnili lampu na olej máslem, aby si duše mohla pomazat spáleniny a večer se lidé napili mléka, aby se duše zchladila. Dnes je v tomto období zvykem navštívit rodinný hrob, zapálit svíčku a položit květiny jako symbol věčného života.


Komentáře