Advent kdysi a dnes

S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic. Bohužel už mezi námi není tolik lidí, kteří by věděli, co který zvyk symbolizuje. Rozhodila jsem tedy své sítě a nyní vám je mohu popsat v plné své kráse.

Adventní věnec

Věnce ze zelených rostlin stejně jako svíčky se v Evropě symbolicky používaly už před příchodem křesťanství. Tradice adventního věnce ale byla založena až v 19. století v Hamburku německým teologem Johannem Heinrichem Wichernem.  V roce 1839 vyrobil předchůdce dnešních adventních věnců ze starého dřevěného kola, na něž nalepil 19 malých červených svíček pro všední dny a 4 bílé svíce pro neděle.

Svatá Barbora

Na svátek sv. Barbory, tzn. 4. prosince, se vžila tradice řezání „barborek“, nejčastěji třešňových větviček. „barborka“, která rozkvetla na Vánoce, přinášela do domu štěstí a děvčatům na vdávání předpovídala svatbu. I svatá Barbora přinášela v předvečer svého svátku dárky, podobně jako svatý Mikuláš odměňovala hodné a kárala zlobivé děti.
Svatý Mikuláš

V předvečer svátku sv. Mikuláše podle tradice obchází sv. Mikuláš ve společnosti anděla a čerta rodiny s dětmi, děti jsou tázány, zda jsou hodné, mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku. Hodné děti dostávají sladkosti, v poslední době stále častěji i věcné dárky, zlobivé děti pouze uhlí, brambory a jiné produkty, které symbolizují původ dárku "od čerta". Tento svátek má původ
v osobnosti sv. Mikuláše, který proslul svojí štědrostí k potřebným
.

Jmelí

V době adventu si lidé rádi zdobí svoje domovy jmelím, které má podle tradice přinášet štěstí a požehnání do domu, podle Keltů také plodnost. Políbení pod větvičkou jmelí má zajistit vzájemnou lásku až do příštích Vánoc.

Vánoční stromek

Vánoční stromek má svůj původ ve zdobení lidských obydlí chvojím na ochranu před vším zlým. Ještě počátkem 16. století bylo zdobení stromků pronásledováno katolickou církví jako pohanský zvyk, později však bylo akceptováno. První stromky byly údajně zavěšovány za špičku ke stropu.
K jejich zdobení se používalo pečivo, perníky, ovoce, ořechy, později stuhy,  slaměné ozdoby apod.


Na samém sklonku adventu si lidé staví betlémy (jesličky) po vzoru sv. Františka z Assisi a pečou vánočky, které dříve pekli mistři pekaři.  Do nich se zapékala mince, která předpovídala svému nálezci zdraví a bohatství po celý příští rok. Popraskaná a nepovedená vánočka znamenala neštěstí.

Komentáře