Pověst noci tříkrálové

Jelikož se blíží Tři králové (Kašpar, Melichar a Baltazar), vlastně svůj svátek slaví už dnes, našla jsem pro vás pověst, která se týká právě  noci jejich svátku.

Jeden švec ve Frymburku měl tak malý domeček, že rukojeť pánve trčela oknem ven, když si něco vařil. Byl by rád zbohatl, a proto pracoval dnem i nocí a také v těch dnech, kdy se pracovat nesmí. Tak jednou seděl v noci o Třech králích  při světle olejové lampičky a ševcoval. Klepal a vůbec se nestaral o to, že je půlnoc dne, kdy by se pracovat nemělo. V tom se strhl jakýsi hluk před domem, okenice se otevřela a ze tmy najednou vnikla do světnice koňská noha. Zazněl mohutný hlas: „Ševče, mistře, viď, že mi uděláš také botu?" Tu přepadl ševce velký strach, nechal botu a šídlo padnout na zem, zalezl do postele a přetáhl si peřinu až přes hlavu. Od těch dob již nikdy nepracoval ve dny, kdy se to nesmělo. Komentáře