Jak jsem vedl vyvolené ke slávě

Pokud jste si náhodou nevšimli, 26. a 27. ledna 2017 se nematuritní ročníky místo klasické výuky věnovaly projektové činnosti s potenciálem nějakého využití. Nejinak tomu bylo i na projektu číslo 9, který probíhal pod mým vedením. Stal jsem se jediným studentem dostatečně zdatným na udržení fantastické čtyřky členů mého týmu pod tvůrčí kontrolou. Práce nám hezky ubíhala a všichni se se zápalem snažili dotáhnout práci do zdárného konce, což se nakonec podařilo. Další podrobnosti jsou prozatím tajné. Více se dozvíte na prezentaci projektů.


Komentáře