Okulár do přírody: 2017 - Rok hořců

Pokud někdo z vás o prázdninách navštívil šumavské pláně, např. v okolí Horské Kvildy, mohl vidět
celé skupiny mohutných rostlin s nachovými temně tečkovanými květy. Jedná se o silně ohrožený
hořec panonský, též nazývaný šumavský (Gentiana pannnonica). Hořec je glaciální relikt, tedy
organizmus, jenž přežil až z dob ledových. Tomu také
odpovídají jeho nároky na prostředí. Hořec je světlomilný druh
vázaný na otevřenou nelesní krajinu, příznačnou pro chladná
období čtvrtohor. Jde o typický druh primárního bezlesí (kary
ledovcových jezer, břehy potoků). V dnešní době je
charakteristickým druhem sekundárního bezlesí (horských
luk). Tato dlouhověká bylina s tlustými podzemními oddenky
kvete od července     do září a je opylována hmyzem s delším
sosákem, nejčastěji čmeláky. Plodem je jednopouzdrá tobolka
obsahující 200 až 300 semen. Tobolka se otevírá svisle, takže semínka napadají do okolí mateřské rostliny.


Komentáře