Kudy z nudy s Goolem #2

Jak jste si zajisté všimli, víkendové počasí bylo i přesto, že je říjen, značně aprílové. Ani to mne však neodradilo od toho, abych sobotní den strávila v krásném městečku Velhartice na Klatovsku. Pro milovníky památek, mezi které se řadím i já, jsou Velhartice hotovým rájem. Krom stejnojmenného hradu zde najdete například i skanzen lidové architektury, židovský hřbitov nebo synagogu, která je dnes přestavěna na hasičskou zbrojnici.Velice známý je také kostel svaté Máří Magdalény z roku 1373, v jehož okolí se údajně dějí zvláštní nadpřirozené věci. Říká se, že právě toto místo inspirovalo Karla Jaromíra Erbena k napsání balady Svatební košile. Mým hlavním cílem se ale stala prohlídka místního hradu.
zdroj: www.google.cz
zdroj: www.google.cz

Na plácku, odkud začínal první okruh, se nás sešlo pouhých devět nebo deset. Podle tváří ostatních účastníků jsem pochopila, že nejsem jediná, koho tento nízký počet zájemců o prohlídku potěšil. Alespoň dobře uvidíme na vystavené exponáty. Ihned poté, co nás mile přivítal pan průvodce         
a dovedl nás k hradní studni, nás ale čekala nepříjemná zpráva. K našemu hloučku se na poslední chvíli přidal asi pětadvacetičlenný průvod oděný do pionýrských uniforem. Už zdálky bylo slyšet cinkání plechovek od piva, jimiž byly batohy této lehce podnapilé skupiny nacpané až po okraj.     
I přesto pokračovala exkurze dál. 
zdroj: soukromý archiv K. Švecové
Osobně jsem pana průvodce, který bez mrknutí oka přecházel všechny rádoby vtipné poznámky
a komentáře "pionýrů" a dál nám poutavě popisoval nejen historii ale i současnost Velhartic, velmi obdivovala. Dozvěděli jsme se tak například, že hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století jako rodové sídlo pánů z Velhartic. Stavbu započal Bohumil z Budětic, pokračovali Bušek starší a jeho syn Bušek mladší z Velhartic, oba oblíbení komorníci krále a císaře Karla IV. Jedním z významných majitelů byl i Menhart z Hradce, nejvyšší purkrabí Království českého a odpůrce Jiřího z Poděbrad, který chtěje zabránit korunovaci právě Jiřího z Poděbrad na krále, ukryl tajně korunovační klenoty
na velhartickém hradě. Dnes je hrad ve vlastnictví státu a jeho správu zajišťuje Národní památkový ústav.
Na závěr prohlídky se nám naskytl překrásný výhled z gotického mostu.
zdroj: soukromý archiv K. Švecové
P.S.: Největší šok mi způsobilo zjištění, že ta alkoholem opojená pionýrská skupina byl profesorský sbor jednoho z plzeňských gymnázií. 😏Komentáře