Prezentace projektů aneb Zklamání části studentstva


V pátek 15. 12. 2017 se konala v Městském kulturním středisku ve Vimperku prezentace studentských projektů, jejichž převážná příprava probíhala ve dnech 24. a 25. října.

První hodina byla určená pro přípravu na prezentace jednotlivých projektů. Poté následoval přesun      do městského kulturního střediska. Okolo deváté hodiny pronesl pan učitel Hajník úvodní proslov      k celé akci, jejímž programem nadále skvěle provázel. Po úvodním slovu pana ředitele
byl představen projekt číslo jedna - Kangarooing, po němž prezentovalo svou práci dalších patnáct projektů, přičemž projekt číslo devět (Křeslo pro hosta) byl přesunut kvůli časové náročnosti na šestnáctou pozici. Během projektu o slovanských pohřebištích byla sehrána předem domluvená humorná scénka v podání Adély Billové a pane učitele Hajníka.
Zářným koncem akce byl projekt číslo šestnáct - Křeslo pro hosta. Představil nám dvě významné osobnosti narozené ve Vimperku a studující na našem gymnáziu. První osobností byla úspěšná lyžařka Kateřina Neumannová a druhý host - Ing. Michal Štěrba, generální ředitel společnosti GZ Média, se dostavil osobně. Měli jsme možnost získat informace o významné a úspěšné firmě vyrábějící gramofonové desky pro velmi slavné interprety. Tyto hudební nosiče se rozváží do celého světa. Rozhovor s tímto hostem byl velmi poučný a zajímavý. I přes snahu nejen studentů, ale i učitelů akci prodloužit, aby mohla být zrušena nejen pátá, ale i šestá hodina, se tak bohužel nestalo, a museli jsme se vrátit do výuky. Celé dopoledne bych hodnotil jako velmi vydařené. Osobně se mi líbil právě projekt Křeslo pro hosta, ale i ostatní prezentace měly velmi dobrou úroveň.
Ondřej Kučera
foto: Kristýna Švecová
foto: Kristýna Švecová
foto: Kristýna Švecová

foto: Kristýna Švecová

foto: Kristýna Švecová

Komentáře