Daně aneb Studente, zaplať!

www.google.cz

Leckdy je složité vyznat se v administrativních záležitostech a neznalost zákona neomlouvá.

Problém může vyvstat už jen při přivýdělku, tedy brigádě. Vlastně více brigádách, protože jakmile jste za celý rok byli na více než dvou, které probíhaly současně, s největší pravděpodobnosti jste povinni podat daňové přiznání. Jak ho podat? Kdy? Kam?
To jsou nejčastější otázky spojované s tímto tématem. Moje mamka je, naštěstí pro mě, účetní, takže mi poradí, co a jak udělat, aby to bylo podle zákona, a proto jsem ji poprosila o radu.
www.google.cz

Pravidla uplatňování slev na poplatníka a studenta při přivýdělku:

Slevu na poplatníka a studenta lze uplatnit:
  1. při brigádě v průběhu roku
  2. v daňovém přiznání 1krát za rok, vždy k 31.3. následujícího roku
Slevu na poplatníka a studenta uplatňujeme prostřednictvím "růžového"prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Toto prohlášení (a tedy i slevu) lze podepsat vždy jen pro jednoho plátce daně (zaměstnavatele).
Máme-li tedy tzv. souběh prací, například od září do prosince 2017 máme dohodu o provedení práce (=DPP) na úklid a tady podepíšeme "růžové" prohlášení a v říjnu jsme byli členem volební komise, tady už nemůžeme podepsat  "růžové" prohlášení a z odměny za členství ve volební komisi budeme mít sraženu daň z příjmu.
www.google.cz
Do 31. 3. 2018 máme čas vyplnit si přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2017. Potřebujeme k tomu od všech svých zaměstnavatelů za rok 2017 vyplněný tiskopis, tzv. potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění a formulář přiznání k dani z příjmu fyzických osob (pokud máme potvrzení pouze od zaměstnavatelů a nepodnikali jsme, stačí jeho zkrácená verze).
Podstatou je, že sečteme všechny zdanitelné příjmy, vypočteme částku daně z příjmu, odečteme slevu na poplatníka a studenta a odečteme daň, která nám již byla sražena, a zpravidla nám vyjde, že tuto již sraženou daň nám finanční úřad vrátí, protože slevu na poplatníka uplatňujeme za celý rok, i když jsme pracovali třeba jen tři měsíce. 

Pamatujte, že do přiznání se zahrnuje daň zálohová, srážková a obě se v tomto případě vyrovnávají. 

Vyplněný formulář odneseme na finanční úřad v okrese, ve kterém máme hlášený trvalý pobyt, a za několik týdnů se můžeme těšit na obdržené peníze.

www.google.cz

Na závěr bych ráda poděkovala Haně Zábranské za trpělivé vysvětlení pojmů a pomoc při tvorbě tohoto článku. Díky, mami :D


Komentáře