Je těžké být sám sebou?"Být sám sebou umí každý, jen pokud je sám." Jak již u uvedeného citátu vyplývá, člověk se stává sám sebou pouze ve chvíli, kdy není nikým ovlivňován. Je to ale vůbec možné? V dnešním světě je člověk již v mladém věku ovlivňován prostě vším.

Samotné téma je velmi složité, samotný problém se podle mého názoru objevuje už v dětství. Dítě hledá samo sebe, učí se od starších spolužáků, pozoruje jejich chování a akceptuje některé jejich názory. Postupně si každý utváří svůj názor na řešení každodenních životních problémů. Největší vliv má odmala rodina. Odmalinka nám vštěpuje své názory, dává nám různé zákazy a příkazy. Je to ovšem dobře? Chtějí snad rodiče, abychom nebyli sami sebou a měli stejné názory jako oni? Jak ovšem fungují rozpadlá rodina, hádky a křik, zanedbaná výchova? Dáte mi jistě za pravdu, že i tyto faktory ovlivňují další život mladých lidí. Zdravá a úplná rodina je pro výchovu dítěte nejlepším vzorem. V průběhu dospívání se ale její role přesouvá na přátele.

Už od mateřské školky až po dospělý věk na nás přátelé působí. Je prokázané, že když chce člověk zapadnout do kolektivu, musí dělat to samé co kolektiv. Jisté narážky, že jste  "malé děcko", že k nim nepatříte, že s nimi nepijete a nekouříte, to se všechno podepíše na vaší povaze a charakteru. V průběhu dospívání ohrožuje jedince spousta rizik. Rodina postupně ztrácí vliv a přátelé jeje naopak nabývají. Někdo má asi štěstí na lidi, se kterými se na své životní cestě setkává.

Bezpochyby dalším faktorem jsou společenská média. Každý den se díváme na televizi, jsme připojeni k internetu, či čteme noviny. Z televize vedle naučných pořadů vstřebáváme i agresivitu a násilí, reklamní triky se pokouší zmást spotřebitele slogany a strojenými úsměvy. Kapitolou samou o sobě je internet - obrovské množství informací i dezinformací, spojení s prapodivnými lidmi z celého světa... Spousta negativ i pozitiv shromážděných na jednom místě.

Když se podíváme kolem sebe, většina lidí chce být svá, volí k tomu ovšem i negativní prostředky (cigarety, alkohol, drogy), které se neprojevují pouze na charakteru ale i na zdraví člověka,.

Všechno, co jsem tady zmínil, jsou fakta, která člověka ovlivňují v průběhu jeho života, ale nejen jeho samotného, ovlivňují i jeho rodinu a potažmo celou společnost. Výsledkem by měla být zdravá společnost, složená ze zdravých, cílevědomých lidí, kteří postupně tuto společnost utvářejí. Ti všichni se projevují např. v politice, a to už se domnívám, že je téma na mé další zamyšlení.

Na závěr chci všechny povzbudit k hledání sebe sama. Nenechávejte se příliš ovlivňovat přáteli, ani těmi nejbližšími. Buďte sami sebou!

Komentáře