Půlnoční noviny 4. A

www.google.cz

Právě teď. My. Cihelna. Tanec. To vše pro nás "čtvrťáky" znamená mnoho. Možná víc, než si dokážete představit.Tak dlouho jsme čekali na den, kdy budeme moci všem v sále ukázat, kdo jsme a jak jsme dokázali náš maturitní ples připravit. Nebylo to lehké. Vše, co jsme dělali, bylo doprovázeno neuvěřitelnými hláškami, které dokreslovaly naše studium na Všeobecném a sportovním gymnázium Vimperk. Teď je ten správný čas se o naše nejlepší hlášky podělit a odstartovat tu předmaturitní párty. Tak se pojďte zasmát s námi!

www.google.cz
BIOLOGIE:
Paní učitelka Havlíčková: "Adame, jsi gonochorista nebo hermafrodit?"
Adam: ".... hermafrodit?..."

ZEMĚPIS:
Pan učitel Filip: " Co se vyrábí v Belgii?"
Chvíle ticha. Nikdo z těch, kteří učitele vnímali, neví nic jiného kromě čokolády.
Pan učitel Filip se nám snaží napovědět: "Je to část dámského spodního prádla."
Ondra: "Tanga?"
Pan učitel Filip: "Ale prosím tě. Je to krajka! Jste nikdy neslyšeli o belgické krajce?"¨

www.google.cz
NĚMČINA:
Probíráme slovesa, která se pojí s určitou předložkou a pádem. Fanda má překládat německou větu do češtiny.
Fanda: "Ich ärgere mich dafür."
Pan učitel Hajník: "Tak to přelož."
Fanda: "Já jsem..."
Pan učitel Hajník se divně podívá: "Vážně si myslíš, že sich ärgern znamená být?"
Fanda: "Noo,... ne...??"

Jsme v jazykové učebně, učitel nás spojí do dvojic a máme si povídat o tom, co jsme dělali o víkendu. Týna je ve dvojici s Danem, který místo toho pustí německý pořad o bydlení a česky ho komentuje. 
Dan: "Kde máte doma záchod? No, ukaž, kde máš
pokoj!"
Pan učitel Hajník je však poslouchá a vpadne jim do dialogu.
"To jste se mi trochu odchýlili od tématu, mělo to být v minulém čase."

ANGLIČTINA:
Tvoříme věty s "the" a "the" (v překladu to znamená "čím a tím"). 
Paní učitelka Sobčiaková: "Zdeňku, vytvoř na to větu."
Zdenda: "The more I steal, the more I have." (překlad: "Čím víc nakradu, tím víc mám.")
www.google.cz

MATEMATIKA:
Zrovna jsme dopsali test.
Vlasta: "Mně to vyšlo 72. "
Nikča: "Mně 73."
Evča: "Mně 16 milionů."

CHEMIE:
www.google.cz
Probíráme syntetické látky a paní učitelka Kovářová začne psát dlouhé rozvětvené obrázkové vzorce na tabuli.
Najednou se ze zadních lavic ozve Pepa: "A baví vás to hodně?"

Ještě pořád probíráme syntetické látky.
Paní učitelka Kovářová: "Který polymer se používá jako elektroizolace, Vlasto?"
Vlasta absolutně netuší a tak nejistě řekne: "Moli..."
Kovářová se na ni podívá a s kýváním říká: "No?"
Vlasta už mnohem jistěji odpoví: "Molitan."
Kovářová: " Ano, správně, polyethylen!"

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD:
Probíráme filozofii, konkrétně podobenství o jeskyni (je to o tom, že když jste v jeskyni, kde vám pomocí ohně promítají předměty, a pak vylezete na povrch, slunce vás oslepí a vy si uvědomíte, že existuje svět ideí a svět smyslový).
Paní učitelka Staňková: "A když vylezl z jeskyně, tak mu slunce udělalo co, Adame?"
Zdenda odpoví za Adama: "Úžeh!"

Adam a Ondra přijdou na hodinu ZSV pozdě.
Ondra: "Pardon, my zaspali."
Paní učitelka Staňková: "Jak jste mohli zaspat?"
Adam: "No, my nespali ve Vimperku. My byli v Budějcích."
Paní učitelka Staňková: "Ale to si ten čas musíte rozvrhnout tak, abyste se stihli vrátit na první hodinu vyučování včas. Musíte si najít takové spoje, které vás stihnou do Vimperka dopravit včas. Anebo, když máš to auto, Adame, tak si musíte vyhradit čas, který budete na cestu potřebovat."
Adam: "No, jenže my jsme nemohli auto v Budějcích najít!"

www.google.cz

SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU:
Fanda nepsal test na demografii a pan učitel Filip ho místo toho zkouší ústně.
Pan učitel Filip: "Tak mu někdo položte otázku."Irča: "Jaká znáš světová náboženství?"
Fanda: "Ehm... křesťanství.... katolictví..."
Pan učitel Filip: "Tak vidím, že Irča položila zničující otázku."


Odkaz na maturitní video:
https://www.youtube.com/watch?v=nPOPAY37j54

Komentáře