Díky vám může Akash dále studovat

www. google.cz


SBÍRKA AKASH

Bylo vybráno:
  •  od studentů - Kč  7 770,00
  •  od učitelů a pracovníků školy -  

     Kč  2 678,00

Celkem:               Kč 10 448,00 

Třída
Celkem
Na 1 žáka
Třída
Celkem
Na 1 žáka
1.a
    627,-
19,60
3.G
850,-
  42,50
2.a
    102,-
      4,90
4.g
   1255,-
   73,80
3.A
    300,-
    13,04
5.g
   414,-
   37,70
4.A
    381,-
    15,20
6.g
   730,-
   81,10
1.G
1 299,-
    56,50
7.g
   800,-
   66,70
2.G
740,-
67,30
8.g
   272,-
   19,40
Sladkou odměnu za nejvyšší vybranou částku na 1 studenta
získala třída 6. G !

Mnohokrát děkujeme všem za příspěvky!
4. G a tř. uč. Jana Tláskalová

Komentáře