Absolventský koncert

Dne 27. května se konal v budově Základní umělecké školy ve Vimperku další z absolventských koncertů.

Na této akci vystoupili tři absolventi, a to každý z jiného odvětví (akordeon, klavír, klávesy🎻🎺🎹🎸🎷). Návštěvnost byla velmi hojná a zúčastnili se i příslušníci našeho gymnázia (paní učitelka Dana Frnochová, které tímto děkujeme za podporu).

Úvod byl pro nás, jakožto absolventy, velmi náročný. Stres střídal strach, zdali zahrajeme vzorně, aby na nás páni učitelé  (ale i rodina), byli hrdí.

Nakonec vše dopadlo podle představ našich profesorů.

Následovalo krátké posezení s hudbou, na kterém jsme hráli, zpívali i tančili až do půlnoci.♫♬♪♩


Komentáře