Beseda s biskupem Václavem Malým

Dne 15. května se uskutečnila beseda se slavným biskupem Václavem Malým, které se zúčastnily třídy 1.A a 2.A. 


Pan Václav Malý je římskokatolický duchovní, spolupracovník Václava Havla, chartista a pomocný biskup pražský. 


Tato beseda byla určena pro dvě vyučovací hodiny, proto pan Malý neměl příliš mnoho času na dlouhé povídání. Pro začátek nám řekl několik informací o sobě a pak dal prostor diskusi. Otázek na tak slavnou osobnost bylo opravdu hodně. Společně jsme vzpomínali na Václava Havla i na jeho studentská léta.

Pro nás všechny to byla velmi přínosná beseda a děkujeme panu biskupovi, že se uvolil s námi strávit celé dvě hodiny.


Komentáře