"Evropská unie je sexy"


redakce s panem Michaelem Žantovským

Po besedě s panem Michaelem Žantovským 27.3. přišel velmi milý mail: "Vážený pane řediteli, moc Vám ještě jednou děkuji za milé přijetí a možnost se setkat s Vašimi studenty, kteří - soudě dle zkušeností nabytých z posledních tří let, kdy vyrážíme do regionů - patří k té velmi vzácné hrstce aktivních, zapálených...Také z toho důvodu bychom jim rádi nabídli možnost zúčastnit se naší výroční jarní konference "Evropa mezi včerejškem a zítřkem"

A tak se v  pondělí 20. května  někteří žáci našeho gymnázia (včetně redakce) vydali do  centra DOX+  v Praze na 6. ročník konference Evropské dialogy Václava Havla, kterou pořádala pod názvem "EU mezi včerejškem a zítřkem" Knihovna Václava Havla . Konference  se konala čtyři dny před volbami do Evropského parlamentu a zároveň měla připomenout  15. výročí vstupu České republiky do EU.

(Jedná se o mezinárodní projekt, který podporuje otevřenou diskusi o aktuálních tématech, která ovlivňují budoucí směřování Evropské unieJarní konference se koná každý rok a podporuje otevřenou diskusi mezi jednotlivými hosty o aktuálních tématech. Letošní diskuse měla "ovlivnit" budoucí směřování Evropské unie a přiblížit hostům/studentům nejen volby do Evropského parlamentu, ale také jednotlivé aktuality/problémy v EU.)Ještě před prvním zasedáním přišel na pódium pan Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, který celou akci zahájil. Nedlouho po něm předvedli své vystoupení tzv. "slam poetry" Bohdan Bláhovec s hudebním doprovodem Jakuba Cermaque a poté začala ona očekávaná debata.Panel I: EU - Věc lásky, nebo manželství z rozumu? 

Věra Jourová (Evropská komise), Lenka Zlámalová (Echo24), Martin Povejšil (Ministerstvo zahraničních věcí ČR) a Pavel Rychetský (Ústavní soud ČR) společně za moderování Jiřího Hoška, debatovali. Objevilo se zde několik názorů na hlavní otázku ,,Jak prožíváme evropskou identitu?" Myslím, že většina se shodla na  tom, že EU bychom měli brát a mít rádi jako společný prostor, který my všichni sdílíme, a ne si ji představovat jako vzdálenou, nám neznámou věc.
www.vaclavhavel.czPanel II: Central Europe in the EU and the EU in central Europe

(Střední Evropa v EU a EU ve střední Evropě)

Po několikaminutové pauze jsme si poslechli debatu mezi Janem Śpiewakem (Wolne Miasto Warszawa association), Karolínou Farskou (Za slušné Slovensko), Karolym  Nagym (Youth organisation of the Momentum party) a Václavem Němcem (filozof, pedagog), kterou moderoval pan Michael Žantovský sám a která proběhla v angličtině. Hlavním tématem byla krize evropské identity.
"Když je člověk Čech, Polák, ... neznamená, že je méně Evropan." "Nejsme stejní, máme ale společné kořeny a mnohé podobné." "Máme stejná strašidla: populismus, ztráta důvěry, v liberální demokracii, přehnaná reakce na krizi (např. uprchlickou)." "My máme strach z uprchlíků bez uprchlíků!"  Takovéto věty "padaly" ve II. panelu Jarní konference, kde byl řešen i problém s počty voličů. Zaznělo totiž, že v každých EU volbách od 1979 se počet voličů snižuje.
Řešily se ale i jiné problémy, jako např. délka života, vzdělávání, občanská společnost a samozřejmě také situace v jednotlivých zemích, ze kterých hosté byli (Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko).

www.vaclavhavel.cz

Panel III: Mileniálové a budoucnost EU 

Po další přestávce jsme se vrátili na již poslední panel konference, který pojednával o mladých lidech a jejich vnímání EU. Moderovala Zuzana Tvarůžková a její hosté byli: Kovy (youtuber), Jaroslav Miller (Univerzita Palackého v Olomouci), Barbora Kollárová (finalistka esejistické soutěže Knihovny Václava Havla) a Vojtěch Dyk (herec, zpěvák).
www.vaclavhavel.cz
Dověděli jsme se například, že mladší lidé se méně zajímají o volby a politiku jako takovou, což potvrzuje i volební účast. Minulý rok čítala 18,2 %, a jak už jsme v prvním panelu slyšeli, hosté doufají, že tento rok bude vyšší.
"Jaká bude EU, záleží na tom, jací budeme my." "Když něco poznáváte, přestáváte mít proti tomu předsudky." "Hodnoty nejsou stálé, podléhají stálým změnám." "EVROPSKÁ UNIE JE SEXY!" Takové věty zazněly ve III. panelu Jarní konference.
Řešena byla např. i starší generace, pocit izolace, pokora od politiků, hodnoty nebo také samotná Evropa.
Závěrečné slovo měl Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR.

Po celé akci jsme dokonce některé z hostů potkali, popovídali si s nimi a také se s nimi vyfotili (Kovy, Vojtěch Dyk, Michael Žantovský a Karel Schwarzenberg).
Od čtvrt na sedm pokračoval večerní program. Myslím, že jsme si odtud přivezli, krom náramků Knihovny Václava Havla, také spoustu nových informací a postřehů.

https://www.youtube.com/watch?v=gR6HPP0kUHQ&feature=youtu.be


GOOL s  Kovym
www.vaclavhavel.cz

Pohoštění

Komentáře