Jak jsme hráli divadlo uprostřed silnice
Hned ráno jsem měla takový zvláštní pocit, že něco ohledně našeho výstupu bude jinak... A bylo.
Po příchodu do školy (kde jsme měli sraz), bylo všechno v pořádku. Převlékli jsme se do kostýmů a rozmluvili jsme se. Mé tušení z rána se však naplnilo tehdy, když jsme opustili budovu školy a šli jsme se připravit na scénu. Jakmile jsme přišli k pódiu, uviděli jsme problém - pódium bylo příliš malé. Naskytla se nám tedy dvě řešení - vmáčknout se na něj (a výrazně tím scénu i nás omezit), nebo přesunout scénu, a tedy i celý výstup na jiné místo. Po kratším zvážení jsme zvolili druhou možnost.
Divadelní představení pod názvem Šivar a had jsme tedy nakonec odehráli na přechodu pro chodce před restaurací Marco. Abych pravdu řekla, i po těch necelých deseti letech, co se divadlu věnuji, jsem měla menší trému...
I přes menší komplikace si myslím, že se nám představení celkem povedlo. Počasí jsme měli krásné a odměnou nám bylo početné vynikající (nejen dětské) publikum a skvělý potlesk.
Celou akci „ZAŽÍT VIMPERK JINAK“  hodnotím pozitivně a těším se na další ročník!

V. Bartůšková


Komentáře