Jak správně vycházet a zacházet s životem aneb Čtyři dohody

Google obrázky

Zářijový měsíc nám tento rok přinesl pátek třináctého. U pověrčivých lidí většinou toto datum vyvolá nesmyslný strach, jiní ho zase berou jako každé jiné datum a já jsem zářijový pátek 13. brala jako příležitost dostat se za kulturou. 

K nám do Vimperka totiž zavítal sám Jaroslav Dušek, společně s dvěma dalšími kumpány (jejichž jména si již nepamatuji). Jednalo se o divadelní představení s názvem Čtyři dohody, jak už nadpis prozrazuje, kde se nám pan Dušek snažil vylíčit, jak dosáhnout osobní svobody. Čtyři dohody už hraje několik let, proto sem tam hru obohatil i trochou improvizace. Jeho monolog doprovázely bubny (které byly mimochodem výborně ozvučeny!) a akustická kytara. O kraťoučkých přestávkách mezi dohodami převzaly vedení.

A co vlastně ty čtyři dohody jsou? Jak už bylo zmiňováno, je to divadelní hra na motivy stejnojmenné knihy od Dona M. Ruize, založené na staré moudrosti Toltéků. Jedná se o obyvatele Střední Ameriky ještě předkolumbovského období. 

1. DOHODA: Nehřešte slovem (Miřte slovem přesně)

Jak nám pan Dušek radil, měli bychom se vyhnout absolutním pojmům. Absolutní výroky později mohou vést k vytváření menších komplexů.
V praxi: Maminka se naštve na dceru a řekne jí: ,,Okamžitě zmiz!" No jak to asi může malá holka pochopit, natož vykonat?
Jednoduše nám Dušek popsal nejen manipulaci zvenčí, ale i samotný dopad na zmanipulovaného. Radí tedy: Nemanipuluj. 
Google obrázky

,,Slovo je jako kouzlo - lidé ho používají jako černí mágové a bezmyšlenkovitě se navzájem proklínají." 

2. DOHODA: Neberte si nic osobně

,,I když se nějaká situace jeví jako osobní, i když nás jiní přímo urážejí, nemá to s námi nic společného." To, jak se vyjadřují ostatní, je v souladu s dohodami v jejich myslích.

3. DOHODA: Nevytvářejte si žádné domněnky

,,Problém s vytvářením domněnek je v tom, že věříme, že jsou pravdivé." Vytváříme si domněnky o tom, co jiní říkají nebo dělají, vztahujeme to na sebe a pak je obviňujeme z vlastních negativních dojmů.

4. DOHODA: Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete

,,Lidé se většinou uchylují k něčemu jen proto, že očekávají odměnu, nikoliv proto, že by je takové jednání těšilo..."


Velice se mi pojetí pana Duška a jeho komické předání tak vážných myšlenek líbilo. Z představení jsem si odnesla skutečně mnohé zajímavé myšlenky. 

Komentáře