Staročeská Konopická ve Svaté Maří


V sobotu 7. 9. 2019 se ve Svaté Maří konala tradiční Konopická.

Od 14:00 probíhal průvod po vsi a jako obvykle, tak i letos se konala večerní zábava,
o kterou se postarala kapela Šumaband.

Ženy ze Svaté Maří (i z jejího okolí) si oblékly staročeské kroje složené většinou z bílé košile, červené sukně a bílé zástěrky. Na ozdobu byly použity i červené stužky nebo květiny do vlasů.

Jak již bylo zmíněno, letošní Konopická byla započata tradičním průvodem žen v krojích po vsi, které za doprovodu kapely zpívaly.

Po návratu k hostinci U Koryta (samozřejmě již i s ženichem a nevěstou) následovalo další zpívání.

V hostinci se potom ujala zábavy samotná kapela a tančilo i zpívalo se až do noci.
Komentáře