Poznávání vimperských pamětihodností


Naše třída 1. G se v úterý 10. září sešla na školním dvoře, aby se vydala s paní učitelkou Tláskalovou na výlet za památkami Vimperka.
Celou akci jsme zahájili u Steinbrenerova domu, kde nás pan učitel Tláskal seznámil s jeho historií,
a po celé dopoledne byl zároveň naším průvodcem.
Poté jsme zavítali do kostela Navštívení Panny Marie, kde už nás čekal pan farář, který nás mile přivítal. Seznámili jsme se s historií krásných vitrážových oken i celým interiérem této  památky. Třetí zastávkou bylo Minimuzeum Zlaté stezky, kde jsme mohli vidět knihy, které tiskl pan Johann Steinbrener. Při cestě k městské zvonici jsme se zastavili v infocentru pro potřebné informace k naší projektové práci. Schody zvonice jsme pak výborně zdolali a dostali jsme se až do míst pod střechou.
Poté následovala cesta na zámek, při níž jsme posvačili na školním dvoře. Před zámeckou branou čekala paní průvodkyně a s ní jsme prošli zahradu a dolní zámek. Zde jsme plnili různé zajímavé úkoly, hledali části starých fresek a prohlíželi původní renesanční strop. V gotickém kostele svatého Bartoloměje jsme od pana učitele vyslechli přednášku o křišťálových křížích, které zhotovili slavní skláři svým zemřelým. Ve zrekonstruované kapli 14 pomocníků jsme se dověděli o zajímavých vitrážových oknech a hrobce, která se pod kaplí nachází. Půldenní putování jsme pak zakončili obědem ve školní jídelně.
Mně osobně se exkurze velice líbila a doporučuji všem tyto památky navštívit.

Ema Veselá
                                                                 Foto: Jan Tláskal

Komentáře